Sp1c Nyhetsredovisning v7

Nyhetsredovisning: Luca och Ludvig

Som alla vet så är det oroligheter i Egypten just nu, folket är missnöjda med Hosni Mubarak . Folket är missnöjda med att de får för lite frihet. Men just nu är Hosni Mubarak i Sharm-el-shejk med sin familj och tar emot samtal. Och på gatorna i Egypten jublar folket eftersom att Militären har tagit över makten. Men det finns visa som inte litar på Armén och tror att de ska makten själv. Men arbetet om fria val fortsätter med ett högt tempo. Men det som Egyptens Jurister måste göra är att det måste skriva en författning på bara tio dagar. Och det var generalerna i militärrådet som gav de denna uppgift.

Negad El Borai som är både advokat och ordförande för United Group( en juristgrupp som jobbar för demokratiska rättigheter) han säger att arméns krav är ett tecken på att de inte vill vara vid makten mer än nödvändigt och att de inte vill bära ansvar för Egyptens stora problem. Han säger även att han tror att armén vill tillbaka till förläggningen för att han tror att armén inte klara alla stora problem som Hosni Mubarak har lagt på Egypten.

Och DN skriver även att armén har det bråttom om det ska kunna genomföra val på sex månader  för att folket protestera fast än att Hosni Mubarak har fallit och detta tar verkligen på landets ekonomi. Och på tisdagen bad Egypten om stöd från omvärlden för sin vacklande ekonomi och de sa även att om det blev fler strejker skulle det bli katastrofalt.

Frågan: Hur ska Egypten gå vidare efter de har skrivit författningen?

http://www.youtube.com/watch?v=yhh6Bd_SX8M

vi tycker att det är bra för Egypten att det har varit en revolution där för nu kommer folket få som de vill och de kommer slippa Hosni Mubarak som de har velat bli av med. Men det är långt från slut nu måste man hitta en ny president som ska leda landet på ett bra sätt. Och sen måste de förbättra friheten i landet för människorna och inför val i landet som snabbt som möjligt. Och så måste man förbättra sin ekonomi eftersom det är stora kostnader efter upproren i landet. Och sen måste de få slut på strejken i landet. Och sen finns det även mycket mer som behövs att göra.

Annonser

15/2 Egypten och framtiden Sp1d

Idag lägger vi fokus på att Hosni Mubarak har fallit i Egypten. Vad är bakgrunden till den senaste månaden snabba utveckling. Vad var förutsättningar för att de kunde ske just nu. Vad talar för en demokratisk utveckling i Egypten? Vilka svårigheter och problem kan uppstå i framöver? Vad spelar militären för roll? Vilka är det muslimska brödraskapet. Detta och mycket annat ska vi beröra med dagens lektion.

Uppgift: Ni tilldelas ett tema med tillförande artikel och nyhetsklipp. Ni ska sammanfatta det med att presentera några nyckelbegrepp, som skrivs på tavlan. Ni ska försöka dra några slutsatser kring hur detta kan påverka utvecklingen i Egypten. Om det används svåra ord i artiklarna försök ta reda på innebörden i dessa.

Framtiden i Egypten
http://svt.se/embededflash/2324804/play.swf

 

Grupp 1: Historik
http://svt.se/embededflash/2324368/play.swf

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/egyptens-laddade-historia_5937881.svd

Egyptens moderna historia kännetecknas av att olika diktatorer har avlöst varandra. Vad har det för betydelse att Egypten saknar demokratiska traditioner.

Grupp 2: Muslimska brödraskapet
Klipp

http://svt.se/embededflash/2312818/play.swf

Artikel

SVT Muslimska brödraskapet fågel…

SVD Brödraskapet en del av problemet

Vilka är brödraskapet? Vad har de spelat för roll i mellanöstern?

Grupp 3. Sociala mediers betydelse för upproret

Klipp:

http://svt.se/embededflash/2320815/play.swf

Artikel

SVD Kritik mot övertro på internet

Vilken roll har de sociala medierna spelat i upproret. På vilket sätt kan detta var ett hot mot diktatoriska regimer? Hur kan det påverka i framtiden? I debattartikeln menar författaren att det råder en övertro gentemot internet. Hur menar han? Konkreta exempel.

Grupp 4: Säkerhetspolisen och kampen mot fria medier

http://svt.se/embededflash/2317771/play.swf

Sydsvenskan \”mycket svårt för medierna

Försök beskriva förtrycket under Mubarak. Vilken roll spelade säkerhetspolisen? Hur är det möjligt att detta fick sitt”tysta godkännande” av EU och USA så länge?

Grupp 5.Armén som maktfaktor

Sydsvenskan – i toppen på pyramiden

SVT  Militären är ett mysterium

DN Oppositionen har ögonen på militärråd

Armén har en mycket stark ställning i Egypten. Varför  välkomnar demonstranterna militären maktövertagande? Går det att lita på militären?


3/2 Sh b Nyhetsbevakning

 

Sammanfattning                                                                                                      .         

Då Kravallerna i Tunisien ägde rum såg man möjligheten i Egypten att ta efter Tunisierna och göra uppror för att få en diktator avsatt genom demonstrationer och protester.På Tahrirtorget i Kairo har nu mer än 2 miljoner människor samlats. Armén är närvarande men är oberoende båda parter och är där för att skydda demonstranterna.

Mubarak är president i Egypten, men agerar som en slags diktator, har suttit vid makten sedan 1981. Han har valts fyra gånger, -87, -93, -99 och -05. Men vid det senaste valet så fängslades Ayman Nour som var kanditaten som kom tvåa i valet. (Det var alltså tillåtet att ställa upp som motkandidat.) Statskicket ska vara republikt i Egypten men de har väldigt speciella förhållandet men tanke på att de också har en premiärminister, som heter Ahmnad Nazif. Men så sent som i lördags så avskedades han och hela hans regering av president Mubarak, just till följd av protesterna.     

Efter det att förra presidenten Anwar Sadat mördades och Mubarak tog över så har det funnits ett undantagstillstånd i Egypten. Undantagstillstånd är ett rättsligt tillstånd där normala lagar och rättigheter sätts ur spel. Det brukar vara en följd av naturkatastrofer, krig etc. som hotar samhällets struktur eller existens. Mubaraks försvar till detta är att det är nödvändigt för att bekämpa militant islamism och terrorism.

 Framtiden är osäker då Mubarak har lovat att avgå vid nästa val som är till hösten medan egypterna inte nöjer sig med det. Avgår han, vem kommer att ta över? I dagsläget finns det teorier att muslimska brödraskapet ska ta över, vilket skrämmer västvärlden då man fruktar en stat styrd av Sharia. Eftersom Egypten är det landet i Nordafrika som är det mest utvecklade landet så anses det som ett steg tillbaka och kan jämföras med Iran 1979 då en religiös stat infördes. Igår förändrades situationen då mubaraks anhängare störtade tahrirtorget, en människa dog och 600 skadades. Anhängarna sägs vara civila poliser som betalades.

Diskussionsfrågor                                                                                                                      Vad anser ni att västvärlden kan hjälpa till med idet här läget?

Det muslimska brödraskapet kommer möjligtvis att styra Egypten in om snart framtid, tror ni att det är ett hot eller kan vara negativt?    

Muhammed ElBaradei är oppositionsledare, han har jobbat på FN och fick nobels fredspris 2005. Är han en möjlig kandidat att styra landet?    

Tror ni att Mubarak kommer att hålla sitt löfte och avgå?    

Källor http://sv.wikipedia.org/wiki/Protesterna_i_Egypten_2011#H.C3.A4ndelsef.C3.B6rlopp, 2011-02-01                                                                                                                Sydsvenskan, 2011-02-01          http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1373061/Egyptens-armé-Ga-hem-igen.html, 2011-02-03

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/tv4nyheterna?title=fredriksson_det_var_riktigt_ruggigt_och_hemskt&videoid=1212389, 2011-02-02

City Lund, 2011-02-03     

Fredrika Werner och Ellen Sallbring                Sp3e                    

31/1 Internationella relationer

Idag ska vi först avsluta nordafrikauppgiften – med att diskutera möjliga och omöjliga scenarier i regionen.

Sedan ska vi gå genom tre teoretiska modeller för att förstå internationell politik – realism, liberalism och konstruktivism.

Powerpoint Genomgång teorier

1. Ni ska under lektionen försöka förstå utvecklingen i främst Egypten m ha de olika perspektiven.

Material:

Sammanfattning av lektionsanteckningar – Systemteori inom internationellpolitik

Utdrag om teorierna med Kosovo som exempel – Realism Liberalism Konstruktivism