Vad händer i hjärnan?

Biologisk psykologi: Snabbfördjupning

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ni ska göra en ”snabbfördjupning” på biologisk psykologi genom att studera vad som händer i den mänskliga hjärnan.

Ni arbetar i grupper på ca 4 personer och ska kortfattat och enkelt förklara (utgå från bildspelet) vad som händer i hjärnan vid olika situationer (som lottas ut)?

Redovisning på torsdag nästa vecka (23/4)

Frågor att ta reda på:

 • Vilka delar i hjärnan blir aktiverade?
 • Vad heter dessa delar?
 • Vilka funktioner har dessa delar av hjärnan?
 • Vad är en signalsubstans? Vilka hormoner och signalsubstanser aktiveras? Vilken funktion har det?
 • SLUTLIGEN: Hur påverkar detta olika psykologiska funktioner som exempelvis minne, perception, känslor, humör, motivation, personlighet, tankar o s v
Vad händer i hjärnan när du blir kär? Vad händer i hjärnan när har ångest?
Vad händer i hjärnan om du blir berusad av alkohol? Vad händer i hjärnan hos haschtomten?
Vad händer i hjärnan när du sover? Vad händer i hjärnan hos den som blir dement?
Vad händer i hjärnan när man äter socker Vad händer i hjärnan när man dricker kaffe?
Annonser

Uppgift på artikel om personlighet

Biologisk Psykologi – Personlighetsdrag

Personlighet och biologi (ARTIKEL – PDF)

Läs artikeln:

 1. Vilka är de olika personlighetsdimensionerna  –  förklara vad som menas. Är det rimligt att förklara människans ”natur” utifrån dessa dimensioner eller fattas något? Hur skulle du själv beskriva dig utifrån dessa personlighetsdimensionerna?
 1. Förklara kopplingen mellan personlighets och hjärnans kemi/biologi – förklara grundligt, förklara nyckelbegrepp, visa på samband och ge konkreta exempel. (gör ett urval, det blir jobbigt att förklara allt – ”less is more”, hellre djup än bredd…)
 1. Hur tar forskarna reda på detta – fundera på hur de gå till väga och försök hitta exempel på detta i artikeln eller läroboken?

REDOVISNINGSFORM:

–          Kort gruppdiskussion – där ni får i uppgift att förklara samband och visar att ni har förstått hur vårt beteende vilar på en biologisk grund och hur neuropsykologisk forskning fungerar

11/1 Sp3d – Psykologi A

Avslut på kursen …

Detta är vad som gäller fram till periodskiftet…

11/1 – läs artikel och förberedelser inför seminarium + betygssamtal (lämna boken)

12/1 – läs artikel och förberedelser inför seminarium + betygssamtal (lämna boken)

18/1 – Seminarium (diskussion kring artikel i smågrupper) + kursutvärdering

19/1 – uppsamlingsprov – ondskans psykologi

 

27/10 Biologiska perspektivet sp3e

Uppgift på det biologiska perspektivet

Välj ett tema som du ska förklara ur ett biologiskt-kemiskt perspektiv på psykologi. Arbeta gärna parvis, försök få ihop 1 – 2 sidor. Försök förklara det begripligt där du/ni tydligt visar på samband med vårt beteende och biologiska – kemiska orsaker.

a)      Förklara bakomliggande biologiska orsaker i hjärnan och nervsystemet och hur det påverkar våra beteenden och känslor.

b)       Finns det andra kompletterande psykologiska förklaringar – perspektiven, inlärning, sociala förklaringar (använd läroboken)

c)        Använd läroboken, läs artiklar, googla, artikelsök osv – men ange alla källor!

Exempel:

 • Hur våra personlighetsdrag som socialitet förklaras ur ett biologiskt perspektiv.
 • Förklara en depression ur ett biologiskt perspektiv
 • Varför är vi så olika? personlighetspsykologi
 • Hur fungera antidepressiva mediciner
 • Hur påverkar droger oss – cannabis, alkohol, amfetamin…
 • Kärlek – vad händer i hjärnan när vi är kära
 • Sex – vad händer i hjärnan när vi har sex
 • Nikotin – varför är det så svårt att sluta!
 • Biologiska förklaringar på stress – samt konsekvenser
 • Vad kan vi lära oss om hjärnan genom att studera en hjärnskada

NÅGRA LÄNKTIPS

 

Utbildningsradion: Artiklar och filmklipp

http://www.ur.se/Vuxen/Vetenskap/Psykologi/

Om intelligens: dokumentär

http://urplay.se/163151

Olika föreläsningar om hjärnforskning

http://urplay.se/keywords/Hj%c3%a4rna