18/3 artiklar om integrations och migrations frågor

Välkommen till Sverige

Om integrationspolitik och somalier i Sverige

http://www.fokus.se/2011/03/valkommen-till-sverige/

Innanför men ändå utanför

Om papperslösa i Sverige och de förändringar i lagstiftning som Regering + miljöpartiet har kommit överens om.

http://www.fokus.se/2010/11/innanfor-men-anda-utanfor/

Stenhård gallring av flyktningar

Sverige har under de senaste 10åren fört en ganska relativt restriktiv flyktningpolitik, då det har varit svårt att få asyl och därmed uppehållstillstånd.

http://www.fokus.se/2008/04/stenhard-gallring-av-flyktingar/

Annonser