Bildspel könsroller i leksaksbutiken

Bra jobbat, ni har verkligen följt instruktionerna.  Ett sprakande bildspel i rosa och ljusblått!

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser

Könsstereotypa kläder och leksaker

Kön och socialisationIdag  så arbeta ni själva med att helt enkelt gå ut och

  1. fotografera könssterotyper leksaker, kläder, böcker och film.
  2. Fotografera också de leksaker och kläder som ni uppfattar som könsneutrala

Uppgiften: är färdig till

1.imorgon torsdag

Lägg alla bilder i facebookgruppen, detta fungera också som närvarokontroll 

 

Vad är att betrakta som könssterotyper för barn i åldrarna under tio år. Jo ni resonerade utifrån detta, dessa bloggmoln fick jag fram för något år sedan. Så det är väl detta ni ska söka efter.

Bild girlsBild boys

Uppgift: Att göra en intervju

Uppgift: En livshistoria och en djupintervju.

swocialisation

Inlämning och muntlig presentation: v 50
Det ska vara en djupintervju som ska kunna presenteras som en levnadsberättelse om uppväxt, skola, jobb, viktiga händelser o s v. Intervjua en äldre släkting och fundera kring hur en människas livshistoria hänger samman med samhällsförhållanden (aktör/struktur).
Denna berättelse ska dokumenteras skriftligt en sammanfattning på 2 – 3 sidor.

  • Ange tydligt årtal och viktiga livshändelser
  • Ge konkreta exempel
  • Använd Citat från intervju personen

Muntligt: Vi ska använda dessa berättelser för att ta upp socialisationsteorier, kultur och identitet men också använda dessa i vår för att resonera kring tidsanda, klass och genus.

Metod: Djupintervju
Läs på om intervjuteknik på s63 -67 i läroboken:

Här PowerPoint:Intervjukonst och sociologiska metoder:
– Gör en ostrukturerad intervju
– Med en tematisk intervjuguide
– Spela in
– Transkribera (alltså skriv ordagrant vad som sägs)

Båten i parken – En introduktion till sociologi

Ni ska läsa artikeln+ läroboken kapitel 1 ”det sociologiska tänkandet” (s 7 -14).

 Följande text är en introduktion till sociologi som hittas i boken ”Båten i parken av Per Månsson (2000). Det är en text som belyser några sociologiska grundbegrepp samt hur sociologerna rör sig mellan olika perspektiv som mikro och makro.

Er uppgift: Att förberedda en gruppdiskussion utifrån texten. Ni ska tillsammans bestämma någon eller några frågeställningar som ni ska diskutera inför mig.

  • På torsdag 3/9 – Läser ni texterna (enskilt)
  • På onsdag 8/9 – delas ni in i seminariegrupper och förbereder en uppgift/diskussionsfråga utifrån texterna
  • På torsdag 9/9– Gruppdiskussion/seminarier (övriga pluggar begreppen här nedan)

Till detta så ska ni arbeta med att lära er några nyckelbegrepp som är viktiga inom sociologin. Använd lärobokens begreppslexikon, båten i parken eller NE/wikipedia.

Kolla min sociologiska ordlista

Samhällsstruktur (sociala strukturer)

Sociala aktörer

Sociala institutioner

Avvikande beteende

Social kontroll

Konsensusteori

konfliktteori

Strukturfunktionalism

Handlingsteori

Makroteori

Mikroteori

Social identitet

Social roll

Kultur

Empiri

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Socialisation

Ta reda på vilka dessa är och vad de har betytt för sociologin.

§  Èmile Durkheim

§  Karl Marx

§  Max Weber

Uppsats i sociologi

Det är endel som inte lämnat in er uppsats i tid. Ni som lämnat in kommer få tillbaka sina veckan efter lovet, det har varit en fantastiskt läsning. Jag är ytterst glad över hur hur ni utvecklats och i de flesta fall verkligen gjort något intressant.

Sedan har det kommit till min kännedom att många inte lämnat in för att ni kört fast, det har varit svårt att veta hur ni ska analysera och lägga upp uppsatsen. Därför försöker jag samla mina genomgångar utifrån hur jag formulerade uppgiften.

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet/teoriredogörelse, din definition av klass, syfte, frågeställning)

Här ska ni formulera en frågeställning och en klassdefinition. Tips undvik att formulera allt för självklara frågeställningar såsom ”går det att göra en klassresa?”. Istället vad gör en klassresa möjlig? Försök att inte bara diskutera klassbegreppet utan formulera en tydlig definition. Försök i hög gtrad att ha ett notsystem (not efter varje stycke) eller referens i parentes.

Min ppt Att definiera klass.VT 2015

Intervju och annat material (din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer, föreläsningar eller böcker)

Berätta om er intervju i korthet och vilket material du använt för att göra din analys. Komplettarande material och statistik jag samlat åt er se här (artiklar om klass)

 

Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används)

Här är mina instruktioner för analys i min ppAtt göra en sociologisk analys av en livsberättelse

Tips att försöka hitta olika teman för strukturera analysen. Att underbygga slutsatser i relevant forskning och teori se länken här ovan.

Sammanfattning och avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till med utgångspunkt i ditt syfte och frågeställningar

Visa hur din analys besvarar din frågeställning

Referenser

Ange den i bokstavordning:

Författare/utgivare – Titel – Årtal + eventuell länk

 

Artiklar om klass

Artiklar om klass och klyftor

Texthäfte med instruktioner Här hittar du förutom artiklar alla instruktioner kring uppgiften

De sociala klassernas skilda världar – Maria Oskarsson Göteborgsuniversitet

En grundlig genomgång kring hur olika klasser i Sverige skiljer vad gäller inkomst, hälsa och fritidsintressen. Finns även en genomgång av teori och statistiska kategoriseringar.

Rik tragik ur tidskriftens Arena

Hur klass skildras i populärkulturen, främst hur överklassen (1%) framställs i TV-serier och film

Ur tala om klass, Karin Nielsen och Susann Alakovski (red): Handbok för fattigmansflickor av Karin Nielsen

Pocasten Klassresan

Lena Sohl, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Alla älskar klassresan Magasinet Arena

Artikel med koppling till författarens forskning om klassresor

Dagens nyheter artikelserien ”den nya klassdebatten” Börja exempelvis med denna intervju med sociologen Stefan Svallfors om hur de flesta vet vilken klass de tillhör

Eller denna om det kulturella kapitalets betydelse Vi gick på bio – inte på teater”
Publicerad 2012-06-19 10:19

Aftonbladet: Åsa Lindeborg jämför Carolina Gynning och Linda Rosing

Rosing & Gynning – kvinnor med klass

Blogg: Sociologen Donald Broady definierar Bourdieus nyckelbegrepp som habitus, fält och kapital

Sociologerna: Mat med Klass av sociologerna David Wästerfors

Sydsvenskan: Krönika av Patrik Svenssom om konstvärlden och klass utifrån Pierre Bourdieu

Svenska Dagbladet: Bo Isenberg: Bourdieu avläste det moderna livets hierarkier

Dagens Nyheter: Möjligheternas land av Daniel Lind doktorand i nationalekonomi som jämför den sociala mobilliten i USA och Sverige. Alltså möjligheten till att göra klassresor

Göteborgsposten:”Avståndet mellan barnen i Örgryte och Biskopsgården är ännu större” : Om Janne Josefsson och dokumentären ”på rätt sida älven”

Donald Broady: Kulturens fält