7/9 demokrati och diktatur

Vi avslutar avsnittet demokrati och diktatur med att göra dessa fördjupningsuppgifter.

BILDSPELET PÅ AVSNITTET DEMOKRATI OCH DIKTATUR

 

Annonser

Världens värsta stater – Nordkorea i topp | Utrikes | SvD

 

 

Världens värsta stater – Nordkorea i topp | Utrikes | SvD.

Nu rapport från freedom house som sammanställer demokratiindex. Intressant läsning för Sp1d som har hållit på med demokrati och mänskliga rättigheter. I internationella relationer går det att diskutera hur FN sitter på dubbla stolar i denna fråga när flera av de värsta förtryckarregimerna sitter representerade i FN´s människorätts råd.

15/2 Egypten och framtiden Sp1d

Idag lägger vi fokus på att Hosni Mubarak har fallit i Egypten. Vad är bakgrunden till den senaste månaden snabba utveckling. Vad var förutsättningar för att de kunde ske just nu. Vad talar för en demokratisk utveckling i Egypten? Vilka svårigheter och problem kan uppstå i framöver? Vad spelar militären för roll? Vilka är det muslimska brödraskapet. Detta och mycket annat ska vi beröra med dagens lektion.

Uppgift: Ni tilldelas ett tema med tillförande artikel och nyhetsklipp. Ni ska sammanfatta det med att presentera några nyckelbegrepp, som skrivs på tavlan. Ni ska försöka dra några slutsatser kring hur detta kan påverka utvecklingen i Egypten. Om det används svåra ord i artiklarna försök ta reda på innebörden i dessa.

Framtiden i Egypten
http://svt.se/embededflash/2324804/play.swf

 

Grupp 1: Historik
http://svt.se/embededflash/2324368/play.swf

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/egyptens-laddade-historia_5937881.svd

Egyptens moderna historia kännetecknas av att olika diktatorer har avlöst varandra. Vad har det för betydelse att Egypten saknar demokratiska traditioner.

Grupp 2: Muslimska brödraskapet
Klipp

http://svt.se/embededflash/2312818/play.swf

Artikel

SVT Muslimska brödraskapet fågel…

SVD Brödraskapet en del av problemet

Vilka är brödraskapet? Vad har de spelat för roll i mellanöstern?

Grupp 3. Sociala mediers betydelse för upproret

Klipp:

http://svt.se/embededflash/2320815/play.swf

Artikel

SVD Kritik mot övertro på internet

Vilken roll har de sociala medierna spelat i upproret. På vilket sätt kan detta var ett hot mot diktatoriska regimer? Hur kan det påverka i framtiden? I debattartikeln menar författaren att det råder en övertro gentemot internet. Hur menar han? Konkreta exempel.

Grupp 4: Säkerhetspolisen och kampen mot fria medier

http://svt.se/embededflash/2317771/play.swf

Sydsvenskan \”mycket svårt för medierna

Försök beskriva förtrycket under Mubarak. Vilken roll spelade säkerhetspolisen? Hur är det möjligt att detta fick sitt”tysta godkännande” av EU och USA så länge?

Grupp 5.Armén som maktfaktor

Sydsvenskan – i toppen på pyramiden

SVT  Militären är ett mysterium

DN Oppositionen har ögonen på militärråd

Armén har en mycket stark ställning i Egypten. Varför  välkomnar demonstranterna militären maktövertagande? Går det att lita på militären?