Uppgift på ”individen i samhället”

Bästa Beatrice – gruppdiskussion

Ni ska läsa in följande artiklar från dagens nyheter: Bästa Betrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och ”Jonas, min vän” av Jasenko Selimovic:

Uppgift: Läs de båda artiklarna enskild medans jag har lägessamtal. Nästa vecka delas ni in i grupper och får tillsammans formulera diskussionsfrågor och förbereda gruppdiskussionen.

På tisdag kommer jag gruppera er i diskussionsgrupper som tillsammans formulera diskussionsfrågor/frågeställningar.

Fredag den 17/4 (seminarier)

Onsdag den 23/4 (seminarier)

Hur går det till: (läs mer om metoden r)

 1. En ordförande fördela ordet inom gruppen
 2. Alla ska få chans att komma tals
 3. Ni väljer en diskussionsfråga som ni tillsammans behandlar o s v

Vad jag vill att ni ska visa med er diskussion? (jag kommer främst lyssna och ta minnesanteckningar på er aktivitet)

 • Att visa på olika faktorer (ekonomiska, politiska, sociala, kulturella) som kan ha betydelse för era diskussionsfrågor
 • Att kunna koppla begrepp, teori och modeller (Lärobok: Kap. 2)
 • Att underbygga detta med fakta och konkreta exempel från artiklar och lärobok (kap 2: individen i samhället)
 • Att i diskussionen lyssnar och tar till ser vad era kamrater har att säga

TÄNK PÅ: Att försöka använda läroboken för att utveckla era frågor. Jag sammanställde vissa begrepp som tas upp i kapitlet.

Begrepp
–          Aktörer, institutioner, strukturer

–          Makt, maktresurser

–          Mångkultur, kultur, socialisering

–         Diskriminering och segregering

–          Normer, kategorier och maktordning

–          Klass, kön, sexualitet, etnicitet

–          stereotyper

–          Etnicitet, nationalitet, medborgarskap

–  etniska grupper

–          Integrering och assimilering

–          Intersektionalitet

Min Powerpoint:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser

Så stiftas en lag S1c

Ett ärendes gång – Riksdag, Regering och ett ärendes gång

Utskottsmöte

Utskottsmöte

Alla ska arbeta med ett ärendes gång. Välj ett ärende och följ hur det behandlas i Riksdag och Regering.

Exempel på ärenden – hämtade från ett gammalt riksdagsrollspel

 1. Proposition könskvotering till bolagsstyrelser
 2. proposition om subvention av förarbevis för nyanlända svenskar.
 3. Regeringens proposition om senare betygsstart
 4. Regeringens proposition om att bygga ut kollektivtrafiken.

UPPGIFT 1: Ett ärendes gång i Regeringen

Läs mer hos regeringens hemsida

Beskriv hur ett förslag blir en lag, var noga med att skriva vad de olika instanserna som får förslaget gör med det? Gör detta i rätt ordning och rita upp det på tavlan.

 1. Vad är statsråden och departementens roll?
 2. Vad görs i allmänhet innan ett förslag?
 3. Vad menas med ett betänkande?
 4. Vad gör lagrådet?
 5. Vad menas med en remiss?
 6. Vad är en proposition?

 

UPPGIFT 2: Ett ärendes gång i Riksdagen

forslag-till-lag-2013 (2)

Beskriv hur ett förslag blir en lag, var noga med att skriva vad de olika personerna som får förslaget gör med det? Gör detta i rätt ordning och rita upp det på tavlan.

 1. Vad händer i kammaren?
 2. Hur fungerar utskott och partigrupper
 3. Hur går en votering till

UNDERSÖKNING UR ETT KÖNSROLLSPERSPEKTIV

UNDERSÖKNING UR ETT KÖNSROLLSPERSPEKTIV

könsroller i media

Detta bildspel kräver JavaScript.

Arbeta i indelad grupp med följande uppgift:

Ni får välja ett massmedia som ni väljer att analysera som exempelvis en mode- eller livsstilstidskrift, modeblogg eller reklamkampanj som har en könsbestämd målgrupp

Undersök sedan tidningen/bloggen utifrån följande frågeställningar:

 • Vilken målgrupp har mediet? (Vilka vill de nå, sälja till? ex. Tjejer/killar, inkomst, ålder osv.)
 • Vilka ämnesområden tar tidningen upp?
 • Vilka åsikter förmedlar tidningen?
 • Vilka bilder finns i tidningen? Varför?
 • Vilken sorts företag gör reklam i tidningen? Varför?

 

Om man utgår från er tidning, blogg

 • Hur är tjejer? Hur är killar?
 • Hur skall tjejer vara? Hur skall killar vara?
 • Vad är respektive intresserade av?
 • Finns det något som är motsägelsefullt i tidningen?
 • Övrigt som ni finner intressant…
 • Analysera bilder utifrån ett genusperspektiv, läs gärna bloggen genusfotografen för att finna inspiration

Ni skall kunna motivera samtliga påståenden med exempel från er tidning, blogg…!

 

Fundera på om ni tycker att bilden som tidningen ger av tjejer och killar stämmer. Låt er tanke kring detta framgå i redovisningen. Förbered en diskussionsfråga till resten av klassen utifrån era iakttagelser.

 

Redovisning sker muntligen. Ni väljer själva hur ni vill redovisa, men gör ingen vanlig redovisning, Spela upp en pjäs, ha en paneldebatt, gör en poster, … Var kreativa! Jag kommer presentera några tips hur ni

Ni får 10 min /grupp.

 

Tänk på att arbeta på de tre lektioner ni har innan redovisning!

 

 

Alla grupper skall kunna redovisa oavsett om hela gruppen är närvarande eller ej utsatt dag!

Källkritik – gör en vinklad nyhet

Uppgift

Vem kan man lita på?

3389572_2048_1152

Ni har sett filmen ” Your place or mine?” om hur det går att fabricera ett vinklat reportage om konflikten på Gaza genom att använda olika bilder, ordval och citat.

Ni med detta som bakgrund göra en vinklad men trovärdig artikel/redovisning om vad som hände vid kravellerna alt. Polisvåldet när Svenskarnas Parti demonstrerade i Limhamn.

Att göra!

 • Utgå från artiklarna här nedan (länkarna) om demonstrationerna. Hitta formuleringar, bilder och citat som stämmer med er vinkling
 • Tänk särskilt på ordval – ord kan alltid ha en positiv, neutral eller negativ laddning

Tid: 2 lektioner att skriva artikeln

 

 

Att tänka på: Diskussionsunderlag

Vilka källor använder du normalt för att skaffa dig kunskap om din omvärld? Varför använder du just dessa?

Hur kan vi veta vad som är sant? Vem litar vi på när vi inte varit med själva? Eller när vi varit med men förstår att vi inte sett allt? Vem har rätt till sanningen?

Länkar:

http://www.sydsvenskan.se/asikter/till-skillnad-fran-lukas-moodysson-sag-jag-oacceptabla-handlingar-fran-motdemon/

http://www.sydsvenskan.se/asikter/maskerade-antidemokrater-forsokte-skapa-kaos-for-alla/

http://www.sydsvenskan.se/malmo/fredrik-ekelund-polisen-anvande-ett-uppenbart-overvald/

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/lukas-moodyson-hur-ska-man-kunna-tala-med-nagon-som-inte-svarar/

https://www.realisten.se/2014/08/23/stefan-jacobsson-talade-i-ystad-och-malmo/

http://expo.se/2014/nazisters-valturne-invigdes-med-kaos-och-vald_6598.html

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/svenskarnas-parti_3847588.svd?sidan=14

http://expo.se/2013/darfor-ar-svp-ett-nazistparti_5836.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/schyman-polisvaldet-maste-stoppas/

 

http://polisen.se/Service/Tillstand/Demonstrationer/

 

http://blog.zaramis.se/2014/08/25/polisen-ljuger-om-valdet-i-limhamn/