Kriminologisk introduktion

Kriminologisk introduktion

Kriminologisk introduktion (PDF)

Kursmomentets innehåll:

Vi arbetar mest utifrån lärobokens Jercy Sarnecki ”brottsligheten och samhället6” samt brottsförebyggande rådets skolsajt http://www.brottsrummet.se

kapitel 1 ”Vad är kriminologi”

Kapitel 3 ”Brottslighetens omfattning och karaktär” – att läsa om statistik om brott

Kapitel 8 ”Brottsnivå och samhällsförändringar”

Utöver detta kommer vi ta upp de delar i boken som handlar om Symbolisk interaktionism/stämpling (s69-74) samt teorin om sociala band (86-88)

Examination och bedömning

Jag gör en samlad bedömning utifrån tre delar:

 1. Skriftligt: Reflektionsuppgifter ”vad tror du om brott” vilket ni gör i slutet
 2. Muntligt: Gruppdiskussion/seminarium på kap 3 och kap 8 + lektioner och diskussioner i övrigt
 3. Skriftligt: Begreppsprov (endast ett E-prov)

 

 

planering bild

Annonser

Planering och uppgifter i kriminologi

Allt var bättre förr! Eller (dagens PPT)

Lektionsplanering.krim 1  (Planering)

v Tisdag Torsdag
34 19 Upprop 21  Introduktion
Introduktion.pr. Åk.1
35 26  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Vad tror du dig veta om brott
 • Vad förvänta du dig av kursen?
 • Blogg
 • Facebookgrupp
 • Hur väl känner ni varandra?
28 Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Varför bor Cracklangaren hemma hos mamma
 • Exempel på kriminologisk forskning och frågeställningar

 

36 2  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH) 4  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Introduktion – tillämpning

 

 • Vad är ett brott
 • Kriminalitet
 • Avvikelse
 • Straff
 • Sanktioner

 

Diskutera: Utifrån Jerzy Sarneckis film: Brott (Favelor)

 

http://www.ur.se/Produkter/167105-Brott-och-straff-Brott

37 9  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Att läsa brottstatistik
 • Kapitel: Brottslighetens omfattning och karaktär kap 3 s31- 47
 • Genomgång

 

11  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Läs på om brottsutveckling i Sverige
 • Uppgift – självstudier

 

38 16  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Brottsutveckling
 • Brottsstatistik
 • Redovisning av uppgift

 

18  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

Kap 8: Brottsnivå och samhällsförändringar  s93- 114

 

39 23  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

Kap 8: Brottsnivå och samhällsförändringar  s93- 114

 • Genomgång och inläsning

 

25  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

Kap 8: Brottsnivå och samhällsförändringar

 • Genomgång och inläsning s 93- 114
40 30  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Seminarier på kap 8.
2  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Vem blir kriminell?
 • Symbolisk interaktionism – stämplingsteori s69- 71
41 7  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

Vem begår brott

 

9  Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott (LAH)

 • Reflektera kring vad ni” trodde” vid kursens början

 

 42  Prov på kapitel 1, 3, 8

 • Begrepp, fakta

Läs mer

E2b Veckoplanering inför rollspelet

Har gjort en veckoplanering till er, den finns även digitalt.

PLANERING FN Rollspel E2b

Ni som sitter i SpecPol om landminor, här är ert material

SPECPOL 2 häfte

PLANERING

29 okt lov 1 lov 2 lov
5 nov INFÖR FN-rollspe

Colombia

8 INFÖR FN-rollspel – förberedelsearbete 9 INFÖR FN-rollspel – Colombia (skriv konfliktanalys)  Se nedan lämna på it´s learning

 

12 nov INFÖR FN-rollspel

Colombia (skriv konfliktanalys)  Se nedan lämna på it´s learning

 

 

15 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna. 16 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.

 

 

19 nov INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna. 22 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna. 23 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.

POSITIONSPAPER ÄR FÄRDIGT

 

26 nov INFÖR FN-rollspel: Inläsning av positionspaper – lägg upp strategi för rollspelet

LÄS PÅ I HANDBOK

29 INFÖR FN-rollspel: Inläsning av positionspaper – lägg upp strategi för rollspelet, inledningstal

LÄS PÅ I HANDBOK

30 INFÖR FN-rollspel: Utskotten – seminarie + handledning

 

LÄS PÅ I HANDBOK

3 dec  INFÖR FN-rollspel

–          Regeltest + handledning

6 INFÖR FN-rollspel: Besök Rollspel 7 INFÖR FN-rollspel: Provrollspel
10 dec ROLLSPEL 10/12 -11/!2 13 UTVÄRDERING OCH REFLEKTION 14 UTVÄRDERING OCH REFLEKTION

Kommunikationskursen

Okej, då har jag haft min första kommunikationslektion. Ser framemot era observationer om samtal.

Samtalet ppt med matris och instruktioner på avsnittet

Måndag Torsdag
v. 3817/9-18/9 Kom 2:3Grunder om samtal s. 41-46. Normer, strategier, olika effekter. Introducera observation (Uppdrag 1 à reflektion 1) 
v. 3924/9-25/9 Kom 2:3  Aktivt lyssnande. Övningar. Introduktion till uppdrag 2 à reflektion 2 Kom 2:3. Arbeta med reflektionsuppgifterna enskilt och i grupp 
v. 40 Kom 2:3Genomgång: Gå igenom grunderna för coaching. Övningar. Vad är skillnaden mellan coaching och andra samtalsmetoder (läsuppgift)

 

Kom 2:3 Groow. Ett coachsamtal. Uppdrag 3 à reflektion 3 (ett samtal på lektionen, ett utanför)
v. 41 Kom 2:3Forskning/källkritiska övningar ang. coaching samt genomgång djupintervju S. 47-49. Applicering på skolan. Introduktion uppdrag 4 à reflektion 4  Kom 2:3 Diskussionsövningar från boken.
v. 42 Kom 2:3 Analys. D- dag

30/9 Läsanvisningar inför provet Sp3e

Ett bekant lektionsupplägg från igår

Jag har suttit och satt samman en planering för de sista lektionerna innan vi har prov på psykodynamisk-, inlärnings- och kognitiv psykologi. Jag har också satt samman läsanvisningar där det mycket detaljerat står vad jag kommer fråga på och bedöma på provet. Jag skulle vara tacksamma att ni läser detta innan jag får den obligatoriska frågan, vilka sidor är det inför provet.

Läsanvisningar inför prov på psykologiska perspektiv

39 Kognitiv Psykologi

–          Avslutade Freud och lögnaren

 

Kognitiv psykologi (183-188)

–          Påbörjade och introducerade kognitiv psykologi

–          Tanke – känsla – handling s193 – 194

–          Inlärd hjälplöshet (159-160)

–          Kognitiva scheman, automatiska tankar och kognitiva förvrängningar

40 Kognitiv psykologi  (186 – 192)

 1. Forts – automatiska tankar och kognitiva förvrängningar
 2. Attributionsteorin – olika förklaringsstilar

Uppgifter på kapitlet – fall

 

Kognitiv psykologi

–          Fortsätta och avsluta perspektivet

–          Styrkor och svagheter med ett kognitivt perspektiv

41 Kognitiv psykologi

Inför provet

Sista chansen att lämna in lögnaren på it´s learning

–          Övningar, inläsning, frågor..

Kognitiv psykologi

PROV

1/9 Psykologi NV – planering och bildspel

Här lägger jag upp ett

 1. introduktion på kursen med terminsöversikt Psykologi A
 2. Psykologiska perspektiv och dess framväxt (Kap 5) Psykologiska perspektiv – översikt
 3. Inlärningspsykologi ( kap 7) Behavioristiska perspektivet
 4. Fördjupningsuppgifter uppgifter på kapitlet
Vecka tisdag torsdag
35 Psykologiska perspektiv s 103 – 113-          Arv och miljö

–          De psykologiska perspektivens framväxt och kännetecken

Inlärningspsykologin – teoretiska grundantaganden-          Klassisk betingning 145 – 152

–          Operant betigning 153 – 158

–          Social inlärningsteori 161- 163

36 Inlärningspsykologin-          Att förstå fobiers uppkomst

–          terapier

–          Bestraffningar och belöningar

–          Förebilders betydelse

Psykodynamiskt perspektiv – Freud-          Freud som person och hans utgångspunkter. S 115 -117

–          Personlighetsstruktur s 121-123

Se övning ”personlighetens struktur”

37 Freud – Psykodynamiskt perspektiv-          Ångest, fobier och försvar s131 – 133

–          Anna Freuds Försvarsmekanismer

Utvecklingspsykologin-          De psykosexuella faserna s124 – 125

–          Neuroser – symtom – och karaktärsneuroser s126 – 128

38 Jämförelse mellan psykodynamiskt och inlärningspsykologin D – DAG
39 Kognitiv psykologi s 183 – 199 Kognitiv psykologi
40 Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi
41 D- Blocket (prov/inlämning) D- Blocket (prov/inlämning)