Uppgift på ”individen i samhället”

Bästa Beatrice – gruppdiskussion

Ni ska läsa in följande artiklar från dagens nyheter: Bästa Betrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och ”Jonas, min vän” av Jasenko Selimovic:

Uppgift: Läs de båda artiklarna enskild medans jag har lägessamtal. Nästa vecka delas ni in i grupper och får tillsammans formulera diskussionsfrågor och förbereda gruppdiskussionen.

På tisdag kommer jag gruppera er i diskussionsgrupper som tillsammans formulera diskussionsfrågor/frågeställningar.

Fredag den 17/4 (seminarier)

Onsdag den 23/4 (seminarier)

Hur går det till: (läs mer om metoden r)

  1. En ordförande fördela ordet inom gruppen
  2. Alla ska få chans att komma tals
  3. Ni väljer en diskussionsfråga som ni tillsammans behandlar o s v

Vad jag vill att ni ska visa med er diskussion? (jag kommer främst lyssna och ta minnesanteckningar på er aktivitet)

  • Att visa på olika faktorer (ekonomiska, politiska, sociala, kulturella) som kan ha betydelse för era diskussionsfrågor
  • Att kunna koppla begrepp, teori och modeller (Lärobok: Kap. 2)
  • Att underbygga detta med fakta och konkreta exempel från artiklar och lärobok (kap 2: individen i samhället)
  • Att i diskussionen lyssnar och tar till ser vad era kamrater har att säga

TÄNK PÅ: Att försöka använda läroboken för att utveckla era frågor. Jag sammanställde vissa begrepp som tas upp i kapitlet.

Begrepp
–          Aktörer, institutioner, strukturer

–          Makt, maktresurser

–          Mångkultur, kultur, socialisering

–         Diskriminering och segregering

–          Normer, kategorier och maktordning

–          Klass, kön, sexualitet, etnicitet

–          stereotyper

–          Etnicitet, nationalitet, medborgarskap

–  etniska grupper

–          Integrering och assimilering

–          Intersektionalitet

Min Powerpoint:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser

Om Malmö i Sydsvenskan!

Missa inte sydsvenskan serie om det mångfacetterade Malmö. Varför inte börja med denna om klyftor och segregation i er närmaste storstad. Börja med att läsa om denna stora kartläggning om inkomstklyftor inom staden.http://www.sydsvenskan.se/sverige/staden-som-slits-isar

Väl värt att ägna tid åt. Här ligger alla artiklar samman. Under dagen kan ni framför allt hitta Niklas Orrenius fina reportage om Munkhätteskolan

Sydsvenskan-Nyheter dygnet runt.

S1c Uppgiften på individen i samhället

Instruktioner finns nu digitalt (sociala frågor eget arbete) för de som inte håller reda på papper, vilket jag inte heller gör. Gruppindelning lägger jag inom kort på it´s learning.

 

PLANERING/TIDSPLAN

8 SPORTLOV SPORTLOV
9 Lindängen – sociala frågor Lindängen – sociala frågor
10 D-dag Redovisning – Lindängen
11 Sociala frågor – eget arbete/parvis Sociala frågor – eget arbete/parvis
12 Sociala frågor – eget arbete/parvis Sociala frågor – eget arbete/parvis
13 Sociala frågor – eget arbete/parvis D-dag
14 Påsklov Påsklov
15 Avslutning av eget arbete Muntlig redovisning – halvklass
  Muntlig redovisning – Halvklass