Penningpolitik och riksbanken S2c

Riksbank och penningpolitik (ppt på delar av dagens lektion)

DI-serie-GMforlust

Annonser

30/1 samhällskunskap B: Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Lektionsuppgift: ÖVNING UPPGIFT PÅ EKONOMISK POLITIK

Vi tittade på ett klipp från ”Roger och jag” av Michael Moore. Ni fick följande uppgifter på ”arbetslöshet och ekonomisk politik”.

Dessutom så utgår sidorna om valutapolitiks373 – 378  på provet, tänker ta upp dem i anknytning med en uppgift på eurokrisen och europakten efter provet.

ÖVNING UPPGIFT PÅ EKONOMISK POLITIK

Gör dessa frågor till onsdagslektionen (1/2) – förhörs muntligt i smågrupp
1. Vad kan det tänkas finnas för ekonomiska skäl för ”General motors” att lägga ner fabrikerna i Flint?

2. Går det ekonomiskt att argumentera för att nedläggningar av det här slaget inte bara är nödvändigt, utan på lång sikt kan föra något gott med sig? Ta reda på vad som menas med komparativa fördelar (395), är det ett begrepp som går att använda för att motivera flytten av produktionen.

3. Kan något liknade hända i Sverige? Varför? Varför inte? Kolla artikeln ”globalisering däckar Gislaved?” Eller mer aktuellt SAAB i Trollhättan. Vilka likheter och skillnader finns.

Ta hjälp av kapitlet i Reflex om Ekonomisk politik (260-288). Läs i kapitlet om ”kampen om arbetslösheten” (276-280).

4. Vad är det för sorts arbetslöshet som uppstår i Flint? (eller Trollhättan)

5. Vad för metoder beskrivs i boken för att lindra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av hög arbetslöshet?

6. Vad är jämviktsarbetslöshet (nairu)? Philipskurvan gör det besvärligt att föra en expansiv finanspolitik. Hur då?

7. Vilka åtgärder skulle ni själva föreslå i detta fallet? Fundera på vilka svårigheter som kan uppstå?

Utredande frågor – gruppdiskussion på måndag (6/2)
1. I läroboken så kan använda olika ekonomiska – politiska medel för att påverka ekonomin

i) Vad menas med penningpolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
ii) Vad menas med finanspolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
iii) Vad menas med arbetsmarknadspolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
iv) Vilken metod tror ni skulle ha störst effekt för arbetarna på General Motors?

2) Det finns två tunga ekonomiska teoribildningar ”keynesianism” och ”monetarism”(358 – 361, 371 – 372)

a) Vad skulle en keynesian vilja göra åt problemen som uppstår, tror du?

b) Vad skulle monetarist vilja göra åt problemen som uppstår, tror du?

c) Vilken medicin skulle svenska politiska partier som moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet tänkas ordinera? Fundera kring vilka utgångspunkter de gör detta?

19/12 Samhällskunskap B

Hej

Ja vi bestämde att vi skulle ha PROV vecka 6 (8/2) på arbetsområdet ekonomisk politik. Jag lägger upp övningshäfte med planering här. EK POL SH B vt12

Här är en preliminär planering! Sedan önskar jag er en god jul och gott nytt år.

/Henke

Ekonomisk politik Samhällskunskap B

  Måndag08.15 – 09.35 Sh B ka 26
Onsdag
15.00-16.15 Shb ka26
V2    
Ekonomisk politik (340 – 350)
 • Ekonomiska politiska mål och medel
 • Ekonomisk tillväxt
Hög – och lågkonjunkturer
V3 
Ekonomisk politik (351 – 354, 362 -365)
 • Inflation och dess orsaker
 • Skadeverkningar
 • Riksbanken och penningpolitik

Arbeta med uppgifter

Ekonomisk politik (351 – 354, 362 -365)
 • Inflation och dess orsaker
 • Skadeverkningar
 • Riksbanken och penningpolitik

Arbeta med uppgifter

V4 
Ekonomisk politik (355 – 361, 366-372)
 • Arbetslöshet
 • Finanspolitik och arbetsmarknadspolitik
 • Keynes och multiplikatoreffekten
 • Arbetslöshet
 • Finanspolitik och arbetsmarknadspolitik
 • Keynes och multiplikatoreffekten

Ekonomisk politik (355 – 361, 366-372)

V5 
Ekonomisk politik (378 – 380 + 370 -372)
 1. Målkonfliker i ekonomisk politik
 2. Politiska konfliktområden
 3. Inflation och arbetslöshet
 4. Monetarism, Philipskurvan och Nairu
Ekonomisk politik (373-378)
 • Valutapolitik
 • Devalvering och revalvering

V6   Repetera inför prov Prov PÅ EKONOMISK POLITIK S 344 -380