S2c – Konfliktanalys på Syrien

Konfliktanalys på Syrien:

Två alternativ: Rapport eller essäprov

 • Rapport: Skriv en konfliktanalys, räknar på max 3sidor (1000 ord). Ha frågorna här nedan som utgångspunkt, ange källor och i synnerhet vad gäller siffror och statistik.
 • Essäprov: Gör en analys med utgångspunkt i landguidens bakgrund, förbered er med utgångspunkt i nedan frågor (men ni får inte ha några anteckningar med er).

Lektioner:

23/9 – arbeta med konfliktanalys – diskussion utifrån faktafrågor

24/5 – Nyhetsredovisning

25/5 – Arbeta själva (Henrik är borta)

28/9 Konfliktanalys

1/10 – inlämning/essäprov enligt skrivschema

2/10 Nyhetsredovisning (

 

Analys av konflikten:

 1. Kartläggning av aktörer:
  1. Vilka nationella och internationella aktörer är inblandade i konflikten?
  2. Beskriv kortfattat de inblandade parterna?
  3. Vilka är deras ledare?
  4. Finns några allierade?
  5. Vilken är deras geografiska bas?
 2. Orsaker till konflikten:
  1. Varför har konflikten uppstått?
  2. Vad vill aktörerna uppnå?
  3. Hur kan konflikten förklaras och förstås?
  4. Gör en kort sammanfattning i några punkter och redogör för hur konflikten utvecklades sen den startade till idag?
 3. Slutsatser och analys
  1. Vilka starka och svaga sidor verkar de inblandade aktörerna ha?
  2. Vilken roll spelar etnicitet, nationalism, religion och naturtillgångar i konflikten? Förklara och analysera?
  3. Finns det några lösningar i sikte? Diskutera också hur konflikten skulle kunna lösas?

 Material:

Globalis, Svenska FN-förbundet: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Syrien

Landguiden (utrikespolitiska institutet) Fördjupning Syrienkonflikten

Säkerhetspolitik.se (Försvaret) http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/

SVT – artikel http://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-flyr-syrierna

NE-http://www.ne.se/v%C3%A4rldens-l%C3%A4nder/landsfakta/syrien

Wikipedia:

 

Dessa kriterier bedömer jag utifrån. Matris på konflikanalys

 

 

 

 

 

Annonser

Hemtenta på internationella relationer

Som bekant är jag borta på torsdagsförmiddag. Ni ska börja med den här uppgiften… då ni ska skriva en analys på en aktuell utrikespolitisk fråga

Hemtenta

Utförande: Välj ett tema av mina föreslagna, det finns en betygsmatris längst bak i dokumentet.

Deadline: 24e maj som följs av en kortare seminariediskussion då ni få redogöra för uppgiften.

Omfattning: Räkna 2 sidor text (max 3 sidor)

Källor: Dagstidningar som DN, Svd, sydsvenskan, tidskrifter tempus, newsweek, globalis, utrikespolitiska institutet. Debattsajten Newsmill (där både forskare, politiker, privatpersoner och kompletta idioter debattera dagsaktuella ämnen. Jag ska försöka hitta lite artiklar, men i första hand få ni söka er material själva.

Här finns ett worddokument med teman, frågor, råd och bedömningsanvisningar. Jag mailar det också via it´s learning

Lycka till

Hemtenta på aktuella frågor