3/2 Sh B Lektionsanteckningar arbetslöshet och finanspolitik

I föregående inlägg, la jag upp alla overheader. Jag komplettera med material från dagens lektion…

Lektion 3 finanspolitik

Annonser

1/2 Sh B Ekonomisk politik

Imorgon ska vi ta upp Riksbanken, inflation och penningpolitik. Vi ska också ta upp arbetslöshet och finanspolitik.

Lite material:

Förklarande text om inflation (äras den som äras bör- Christian Ohlsson) Inflation

Kap 15 Ekonomisk politik – overheader

Mina anteckningar om finanspolitik Lektion 3 finanspolitik

Använd er av Riksbankens hemsida –