Socialisation och kön

Detta bildspel kräver JavaScript.

Uppgift 1: Analys av bildmaterialet

Ni har nu tagit bilder på barns leksaker och kläder (se FB-rum) utifrån vad ni själva uppfattar som stereotypa och traditionella könsroller. Fundera utifrån det totala bildmaterialet och svara på frågorna
• Hur är tjejer enligt bildmaterialet? Hur är killar enligt bildmaterialet?
• Vilka ideal går att ana: Hur skall tjejer vara? Hur skall killar vara?
• Vad är respektive kön intresserade av?

Hur väl stämmer detta mönster mer er egna upplevelser och erfarenheter från barndom. Hur påverkar det oss? Var fostras vi till för könsroller? Hur kan detta begränsa både flickor och pojkar?

Uppgift 2: Genusordning

Inom sociologin går det att beskriva manlig och kvinnliga ideal utifrån motsatser visa på hur könsroller konstrueras. Denna modell hittade jag i Rolf Lidskog (2014: s166) Sociologi

Bild1

a) Är listningen rimlig, vill ni lägga till eller ta bort något
b) Går några av leksakerna att förstås utifrån denna kategorisering?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

c) En sådan här uppdelning i manligt och kvinnligt är kopplat till män och kvinnors makt i samhället. Hur då?

Uppgift 3: Socialisation och genus

Sedan är det dags att analysera hur könroller uppstår genom en socialisationsprocess. Använd då följande begrepp (se sidhänvisning) som dina redskap:

  1.  Identitet (35), socialisation (36), agenter (37), primär socialisation (39), social interaktion (40), sekundär socialisation (40), tertiär socialisation (40).
  2. https://sociologiskordlista.wordpress.com/tag/socialisation/
Annonser

Inlämning och redovisning av djupintervju

Kolla gärna instruktionerna från höstlovet här. Inlämning sker på it´s learning och ingen annanstans. Muntlig presentation 1/12 (se nedan)

Bedömning: Instruktioner plus matrisen här nedan…

Skriftlig Inlämning senast på söndag 30/11

-Bör var formulerat som en sammanfattning av personens liv (livshistoria) som innehåller sådant som:
– Uppväxt, föräldrar, syskon
– skola/utbildning
– Fritid
-yrkesliv
– familj

VIKTIGT!
Lyft i några ordagranna citat från intervjun

Intervjukonst

Exempel på hur ett ordagrant citat kan fungera som ett konkret exempel på hur skolan upplevs

Vara noggrann att tidsbestämma berättelsen med årtal
Ange yrken på föräldrar och kärlekar
Muntlig redovisning 1/12
– kort intresseväckande berättelse om personen ni intervjuat
– Gör en koppling med redogörelse till någon teori och begrepp vi tagit upp på kursen

 

Matris på intervju

Att analysera könsroller och socialisation genom barns leksaker och kläder

Uppgift 1: Analys av bildmaterialet

Ni har nu tagit bilder på barns leksaker och kläder (se FB-rum) utifrån vad ni själva uppfattar som stereotypa och traditionella könsroller. Fundera utifrån det totala bildmaterialet och svara på frågorna
• Hur är tjejer enligt bildmaterialet? Hur är killar enligt bildmaterialet?
• Vilka ideal går att ana: Hur skall tjejer vara? Hur skall killar vara?
• Vad är respektive kön intresserade av?

Hur väl stämmer detta mönster mer er egna upplevelser och erfarenheter från barndom. Hur påverkar det oss? Var fostras vi till för könsroller? Hur kan detta begränsa både flickor och pojkar?

Uppgift 2: Genusordning

Inom sociologin går det att beskriva manlig och kvinnliga ideal utifrån motsatser visa på hur könsroller konstrueras. Denna modell hittade jag i Rolf Lidskog (2014: s166) Sociologi

Bild1

a) Är listningen rimlig, vill ni lägga till eller ta bort något
b) Går några av leksakerna att förstås utifrån denna kategorisering?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

c) En sådan här uppdelning i manligt och kvinnligt är kopplat till män och kvinnors makt i samhället. Hur då?

Uppgift 3: Socialisation och genus

Sedan är det dags att analysera hur könroller uppstår genom en socialisationsprocess. Använd då följande begrepp (se sidhänvisning) som dina redskap:

  1.  Identitet (35), socialisation (36), agenter (37), primär socialisation (39), social interaktion (40), sekundär socialisation (40), tertiär socialisation (40).
  2. Vi har främst tagit upp hur två sociologiska teoretiker Erving Goffmans ”jaget och maskerna” och Georg Herbert Mead . Redogör för hur genus kan ha utvecklas och skapat i termerna av dessa båda teorier.
  3. Ordlistan om ni inte minns begreppen
  4. Detta bildspel kräver JavaScript.

”Vi säger inte barnens kön” – DN.SE

”Vi säger inte barnens kön” – DN.SE.

Läs artikeln: Fråga 3 och 4, gör ni några anteckningar kring.

  1. Fundera på varför föräldrarna inte vill fokusera barnens kön?
  2. Var tror ni de vill uppnå med en könsneutral fostran?
  3. Hur tror du att könsroller konstrueras?
  4. Går det att undvika att ett barn införliva alltför stereotypa könsroller?

Pappan nyanserar intervjun lite, han hemlighåller inte könstillhörighet och barnen kallas inte hen:

http://www.dn.se/kultur-noje/starka-reaktioner-efter-intervjuer-om-hen