1/9 Psykologi NV – planering och bildspel

Här lägger jag upp ett

 1. introduktion på kursen med terminsöversikt Psykologi A
 2. Psykologiska perspektiv och dess framväxt (Kap 5) Psykologiska perspektiv – översikt
 3. Inlärningspsykologi ( kap 7) Behavioristiska perspektivet
 4. Fördjupningsuppgifter uppgifter på kapitlet
Vecka tisdag torsdag
35 Psykologiska perspektiv s 103 – 113-          Arv och miljö

–          De psykologiska perspektivens framväxt och kännetecken

Inlärningspsykologin – teoretiska grundantaganden-          Klassisk betingning 145 – 152

–          Operant betigning 153 – 158

–          Social inlärningsteori 161- 163

36 Inlärningspsykologin-          Att förstå fobiers uppkomst

–          terapier

–          Bestraffningar och belöningar

–          Förebilders betydelse

Psykodynamiskt perspektiv – Freud-          Freud som person och hans utgångspunkter. S 115 -117

–          Personlighetsstruktur s 121-123

Se övning ”personlighetens struktur”

37 Freud – Psykodynamiskt perspektiv-          Ångest, fobier och försvar s131 – 133

–          Anna Freuds Försvarsmekanismer

Utvecklingspsykologin-          De psykosexuella faserna s124 – 125

–          Neuroser – symtom – och karaktärsneuroser s126 – 128

38 Jämförelse mellan psykodynamiskt och inlärningspsykologin D – DAG
39 Kognitiv psykologi s 183 – 199 Kognitiv psykologi
40 Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi
41 D- Blocket (prov/inlämning) D- Blocket (prov/inlämning)
Annonser

1/9 Bildspel och planering Sp3d

Här lägger jag upp

 1. introduktion på kursen med terminsöversikt Psykologi A
 2. Psykologiska perspektiv och dess framväxt (Kap 5) Psykologiska perspektiv – översikt
 3. Inlärningspsykologi ( kap 7) Behavioristiska perspektivet

Terminsplanering Ps A  Sp3d

Vecka ONSDAG torsdag
34 Psykologiska perspektiv s 103 – 113-          Arv och miljö

De psykologiska perspektivens framväxt och kännetecken

Inlärningspsykologin – teoretiska grundantaganden-          Klassisk betingning 145 – 152

–          Operant betigning 153 – 158

Social inlärningsteori 161- 163

35 Inlärningspsykologin-          Att förstå fobiers uppkomst

–          terapier

–          Bestraffningar och belöningar

–          Förebilders betydelse

UPPGIFT PÅ FÖREGÅENDE – INSTÄLLD LEKTION

uppgifter på kapitlet

36 Psykodynamiskt perspektiv – Freud-          Freud som person och hans utgångspunkter. S 115 -117

–          Personlighetsstruktur s 121-123

Se övning ”personlighetens struktur”

Freud – Psykodynamiskt perspektiv-          Ångest, fobier och försvar s131 – 133

–          Anna Freuds Försvarsmekanismer

37 Freud – Psykodynamiskt perspektiv-          Ångest, fobier och försvar s131 – 133

Anna Freuds Försvarsmekanismer

Utvecklingspsykologin-          De psykosexuella faserna s124 – 125

–          Neuroser – symtom – och karaktärsneuroser s126 – 128

38 Jämförelse mellan psykodynamiskt och inlärningspsykologin D – Dag
39 Kognitiv psykologi s 183 – 199 Kognitiv psykologi
40 Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi
41 Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi
42 PROVBLOCK PSYKOLOGI PROVBLOCK PSYKOLOGI
43

1/9 Planering och bildspel i psykologi Sp3e

Här lägger jag upp ett

 1. introduktion på kursen med terminsöversikt Psykologi A
 2. Psykologiska perspektiv och dess framväxt (Kap 5) Psykologiska perspektiv – översikt
 3. Inlärningspsykologi ( kap 7) Behavioristiska perspektivet
 4. uppgifter på kapitlet uppgifter på kapitlet

Psykologins framväxt och kognitiv psykologi

Vecka tisdag torsdag
35 Psykologiska perspektiv s 103 – 113-          Arv och miljö-          De psykologiska perspektivens framväxt och kännetecken Inlärningspsykologin – teoretiska grundantaganden-          Klassisk betingning 145 – 152-          Operant betigning 153 – 158

–          Social inlärningsteori 161- 163

36 Inlärningspsykologin-          Att förstå fobiers uppkomst-          terapier

–          Bestraffningar och belöningar

–          Förebilders betydelse

INSTÄLLD LEKTION – HEMUPPGIFT PÅ FÖREGÅENDE LEKTIONER
37
Psykodynamiskt perspektiv – Freud-          Freud som person och hans utgångspunkter. S 115 -117-          Personlighetsstruktur s 121-123

Se övning ”personlighetens struktur”

Freud – Psykodynamiskt perspektiv-          Ångest, fobier och försvar s131 – 133-          Anna Freuds Försvarsmekanismer
38 Utvecklingspsykologin-          De psykosexuella faserna s124 – 125

–          Neuroser – symtom – och karaktärsneuroser s126 – 128

 

D – DAG
39 Jämförelse mellan psykoanalys och inlärningspsykologin Kognitiv psykologi s 183 – 199
40 Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi
41 Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi
42   PROV Vecka