14/11 FN-rollspel, positionspaper och Kosovo-rapporten

Hej

Imorgon kommer jag tyvärr vara hemma med sjukt barn. Jag vill ändå att ni under veckan försöker arbeta så mycket det går och vår planering ska inte ändras för mycket. En sak förändras och det är jag gav fel deadline på positionspaper – deadline 23/11 (nästa måndag).

De flesta har kommit igång och förstått vad som gäller. Ni har kommit underfund vad som gäller om er stat erkänner eller inte erkänner Kosovo. Haag-domstolen kom fram till att Kosovos självständighetsförklaring var giltig. Serbien och Ryssland m f l vänder sig mot skälen till detta som b l a var att Serbien överlät styret till FN 1999, vilket de var tvungna till.

UD´s rapport om KosovoKosovo, MR-rapport 2010

Ladda ner rapporten som beskriver dagsläget i Kosovo som är långt ifrån problemfritt. Använd denna för att utforma er politik i frågan – som om ni är mot självständighet argumentera utifrån att Kosovo inte lever upp till kriterierna för ständighet. Har din stat en stark ställning i MR-frågor, fattigdomsbekämpning, minoriteters rättigheter så kan ni använda rapporten för att utforma förslag till era positionspapers, inledningstal och resolutioner. Bra va?

 

Annonser

Sh B Kosovo

Hej

Tiden fram till lovet tänker jag att vi ska jobba med Kosovo konflikten. Imorgon ska ni arbeta med inläsning om konflikten, denna inläsning ska redovisas i seminarieform nästa onsdag:

    1. Gör en tidsaxel över de viktigaste händelserna i Kosovo från Titos död till självständighetsförklaringen 2008.
    2. Både Serberna och Albanerna menar att de har historiskt rätt till territoriet. Hur menar de?
    3. Kort bakgrundsfakta kring etniska skillnader var gäller språk, historia, religion och kultur mellan Serber och Albaner?

Material:

–  Börja med att läsa wikipedia-artikeln om Kosovo

Tidslinje från SVT

– En mer grundlig genomgång hittar ni på Svensk säkerhetspolitiks hemsida.

– Är ni nöjda med detta så finns en länksamling som ni kan använda