Psykologiuppgift s1c

Uppgiften

– digitalt (deadline 5/6) Stressuppgift S1c
 Till tisdag ska ni förklara stressreaktionen ur ett biologiskt perspektiv samt hur vad som skiljer positiva och negativa stress

Powerpoints

kognitiva och sociala faktorer vid stress samt coping 10 maj

stress och det biologiska perspektivet 07 maj

Annonser

15/2 Ps B:2

Vi kommer fortsätta  med psykiatri och psykiska sjukdomar. Den 3/3 har vi som bekant prov alt. hemtentafrågor. Hemtenta kommer berörda få v9.

Jag har gjort en läsanvisning Inför prov vt11 Ps B

Kolla gärna planering Ps B 2 planering Psykisk ohälsa

Jag tycker vi följer planeringen ganska väl. Jag  inser att det blir svårt att hinna med terapi och behandling på provet, så det kommer vi behandla med en separat uppgift senare.

2/2 Ps B:1 Hemuppgift psykologi

ARBETSOMRÅDE: STRESS OCH KRIS

Jag kan identifiera mig med denna bild, så har jag känt mig vid denna veckas lektioner.

Jag ber så mycket ursäkt om att jag strulade bort er sal. Ni får en mycket enkel uppgift på krispsykologi – men ack så viktig. Ni ska ge råd hur det går att stötta en vän i kris.

UPPGIFT – Hur kan man hjälpa någon i kris (lämnas på it´s learning 8feb)

Ta hjälp av följande sajt + läroboken s 233-235

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stotta-en-kompis-som-ar-i-kris/