26/4 Samhällskunskap B

Här är lite om programmet framöver

26/4 Bokanalys

28/4 Lektionsbesök

På torsdag får vi besök av Nadia och Kerstin som har gjort praktik i Indien genom Sida. De kommer berätta om sitt projekt där samt  ta upp frågor som rör mat, globalisering, miljö och rättvisefrågor. Det går läsa mer på deras blogg.

http://projektisyd.se/resedagbok/blog5.php

3/5 Inlämning av bokanalys + Lektionbesök

Björn Cinithio från migrationsdomstolen föreläser om svensk migrationspolitik. I samband med detta kommer ett Case delas ut.

5/5 Påbörja Case

10/5 D-dag (eventuellt år 3, redovisa case)

12/5 D-dag

15/5  – 17/5 Redovisningar av Case och seminarieum

GRAFIK SOM VISAR ASYLPROCESSEN – Läs mer på http://www.migrationsverket.se/info/3819.html

Annonser

Befolkning Sp1c och Nv2d

Ni har förmodligen genom era arbeten kommit fram till att världen har blivit relativt bättre. Levnadsvillkoren har förbättrats och likaså medellivslängden har ökat i hela världen, vilket gapminder och Hans Rosling tydligt visat. Detta beror på ekonomisk tillväxt och den världsekonomin har femdubblats sedan 1950. Fantastiskt med tillväxt är beroende av konsumtion och produktion, något som tär på världens resurser och vår miljö.

En miljöekonom Tim Jackson har skrivit en bok i ämnet som recenserades  i gårdagens DN.

Vad får detta för konsekvenser? Finns det alternativ till ett tillväxtsamhälle? Vad får det för politiska konsekvenser i sådana fall?

NV2D – Schema för redovisning v 9

REDOVISNING Nv2d Befolkning