Breakfast Club – kognitiv psykologi

the-breakfast-club-netflixUppgiften i filformat breakfast-club 

Begrepp-Quizlet

Fem unga killa och tjejer får kvarsittning – alla representerar olika stereotyper. Du ska välja en person och analysera dennes tankar och beteende med utgångspunkt i främst kognitiv psykologi och forskning. Det är inte fel att nyansera och utveckla med utgångspunkt i socialpsykologi och biologisk personlighetspsykologi (läs då i boken om detta).

Att tänka på när du skriver:

Kolla upp mina elevexempel, men tänk på att arbeta efter följande form:

1) Elevexempel Breakfast Club  2) Elevexempel Andrew 3) Elevexempel Claire   4) Elevexempel Brian

 • Inled med kort beskrivning av personen du analyserar
 • Hitta konkreta exempel ur filmen och redogör det utifrån psykologisk teori, begrepp och modeller
 • Förklara och definiera dina begrepp, ta hjälp av Quizly, lärobok och era ordlistor
 • Var tydlig med vad som är dina slutsatser, försök underbygga detta i teori och lärobok. Särskilt bra är om du kan koppla det till psykologisk forskning (läs i lärobok)
 • Ange dina källor
 • Tänk på att du gör ett avslut

Du får en lista på några begrepp som vi gått genom under kursen, ta inte upp alla, utan värdera hur det är relevant för din analys.

begrepp film

Bedömningsmatris

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt för delar av

kognitionspsykologin förklaringar till

mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika  psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras  betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Annonser

Uppgift att göra en ordlista i psykologi S1c

Begreppslista: Kognitiv psykologi med perception och minne

Vi har berört en rad olika termer och begrepp på psykologilektionerna.  Nu ska ni få definiera och förklara dessa genom att göra en ordlista. Tanken är att vi tillsammans ska publicera en gemensam ordlista till klassen på nätet (som en blogg).

Här kommer en lista på ord som behöver en förklaring. Gör så här:

 1. Definiera begreppet kortfattat (på en menig).
 2. Förklara begreppet med orsak och konsekvens (verkan).
 3. Försök ge ett kort exempel på hur det påverka vårt beteende…
 4. Länka till vidare läsning som exempelvis nationalencyklopedin och wikipedia…
 5. Om ni hittar så lägg till en bild, film eller liknade som kan ytterligare förklara begreppet

Använd lärobok, anteckningar, wikipedia, www.ne.se och psykologiguiden

Så här gör ni, ni delas upp i grupper,  gör en uppdelning inom gruppen och öppna ett google docs. Copy and paste ordlistan och sätt igång

DEADLINE: 12/12

Termer och begrepp

Minnespsykologi

 

 
Inkodning
Lagring
Framplockning
Sensoriskt register
Korttidsminne (arbetsminne,KTM)
Långtidsminne (LTM)
Stimuli – respons
Företrädeseffekten (engelska: primacy effect)
nyligeneffekten (engelska: recency effect)
Episodiskt minne
Procedurminne
Semantiskt minne
Glömska
Kognitiva scheman
Minnespalats
Perceptionspsykologi
Perception/varseblivning
Perceptuell illusion
Perceptuell konstans
Selektiv perception
Gestaltlagar
Figur mot grund
Perceptionsprocessen
 
 
Social kognition
attityd
Attitydens kognitiva del
Attitydens affektuell del
Attitydens handlingskomponent
kontrastprincipen
Stereotyp
Fördom
Sned Perception
Haloeffekt
Rosenthaleffekt
Självuppfyllande profetior
IAT-test
Explicita fördomar /attityder
Implicita fördomar /attityder
Kognitiv dissonans
Kognitiv psykologi
Kognition
Kognitiva scheman
Dysfunktionella scheman
Kognitiva förvrängningar

 

Automatiska tankar
Självscheman
Inlärd hjälplöshet
Kognitiv beteendeterapi (kbt)
Attributionsteori
Sokratiska frågor

Det kognitiva perspektivet – S1c

Idag gick jag genom kognitiva perspektivet utifrån kapitel 9 i er lärobok s183 -198. Här är min powerpoint.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs  detta kapitel till på fredag.  Vi ska sedan sammanställa en psykologisk ordlista som ett sätt att repetera terminen. Här har jag formulerat en uppgift vi ska arbeta med fram till jul –Begreppslista . Jag vill att ni särskilt ta reda på innebörden i följande begrepp:

Kognitiv psykologi  
Kognition
Kognitiva scheman
Dysfunktionella scheman
Kognitiva förvrängningar

 

Automatiska tankar
Självscheman
Inlärd hjälplöshet
Kognitiv beteendeterapi (kbt)
Attributionsteori

Psykologi E2b

Filmanalys: Breakfast Club

Breakfast Club (instruktioner för uppgiften, ska bli färdig veckan efter lovet)

MINNET (ppt,lektion)

Kognitiv psykologi (ppt,lektioner)

Kogntiv psykologi –Kompendium om ni vill komplettera läroboken (nu som PDF, kan vara lättare att skriva ut)

matris psykologi 1 – alla kunskapskrav på psykologi 1

Gruppdiskussion Kognitiv psykologi S1c

Hej

Imorgon ska vi äntligen ha gruppdiskussion om olika fall i kognitiv psykologi. Jag ser mycket framemot och diskutera psykologi i lite mindre grupp och höra era reflektioner och tankar. För er som har glömt så är det mentorsgrupp 2 på morgonen och mentorsgrupp 1 på eftermiddagen. Se till och komma och visa var ni går för, det är i princip omöjligt att planera in fler tillfällen än imorgon.