Dagens uppgift S2c

Uppgift på internationella relationer

Ni ska arbeta med en stats utrikespolitik och utrikespolitiska – och internationell roll. Utgå från landguiden och globalis för att spara tid.

www.landguiden.se

www.globalis.se

Arbeta i grupper på tre – fyra denna lektion och anteckna var ni kommer fram till och var beredda på att presentera det i små grupper nästa lektion 22/10

BESKRIVNING (muntligt – snabbt 3 minuter)

  1. Vad är det för slags stat och hur det påverkar utrikespolitiken! Är det ett låginkomstland, medelinkomstland, höginkomstland. Demokrati-diktatur, befolkningsstorlek, befolkningssammansättning, eventuella inrikes konflikter som påverkar utrikespolitiken. Småstat, stormakt …
  1. Internationell makt och styrka: Hur stort inflytande har staten. Vilken typ av makt och inflytande har staten militärt –politiskt- ekonomiskt makt. Neutralitet eller ingår de i politiska/ekonomiska samarbeten eller militära allianser.

 

SLUTSATSER – Ni får ut Utrikesdilemman som ni ska arbeta med nästa vecka

  1. Utrikespolitiska mål och medel: Vad har staten för ekonomiska, diplomatiska och militära medel?  Vilka utrikespolitiska mål som välfärds-, säkerhets- och ideologiska mål?

 

  1. Analys: Försök förstå de bakomliggande orsakerna till statens utrikespolitik. Vad är de för överordnade utrikespolitiska- , säkerhetspolitiska- och ekonomiska intressen.
Annonser

Hemtenta på internationella relationer

Som bekant är jag borta på torsdagsförmiddag. Ni ska börja med den här uppgiften… då ni ska skriva en analys på en aktuell utrikespolitisk fråga

Hemtenta

Utförande: Välj ett tema av mina föreslagna, det finns en betygsmatris längst bak i dokumentet.

Deadline: 24e maj som följs av en kortare seminariediskussion då ni få redogöra för uppgiften.

Omfattning: Räkna 2 sidor text (max 3 sidor)

Källor: Dagstidningar som DN, Svd, sydsvenskan, tidskrifter tempus, newsweek, globalis, utrikespolitiska institutet. Debattsajten Newsmill (där både forskare, politiker, privatpersoner och kompletta idioter debattera dagsaktuella ämnen. Jag ska försöka hitta lite artiklar, men i första hand få ni söka er material själva.

Här finns ett worddokument med teman, frågor, råd och bedömningsanvisningar. Jag mailar det också via it´s learning

Lycka till

Hemtenta på aktuella frågor

24/3 Internationella relationer

Uppgift på utrikespolitik.

Uppgift på internationella relationer

Grafiken visar utrikesminister Carl Bildts resor under 2008, Artikeln om detta och svensk utrikespolitik under Carl Bildt kan ni läsa på Fokus

http://www.fokus.se/2009/08/solospelaren/

Jag delade även ut ett artikel från DN-debatt

http://www.dn.se/debatt/ar-vi-beredda-pa-att-ta-ansvar-for-libyens-framtid

Här är en tänkvärd artikel till

http://www.dn.se/debatt/sverige-behover-ingen-utrikespolitik-fran-hoften