30/9 Läsanvisningar inför provet Sp3e

Ett bekant lektionsupplägg från igår

Jag har suttit och satt samman en planering för de sista lektionerna innan vi har prov på psykodynamisk-, inlärnings- och kognitiv psykologi. Jag har också satt samman läsanvisningar där det mycket detaljerat står vad jag kommer fråga på och bedöma på provet. Jag skulle vara tacksamma att ni läser detta innan jag får den obligatoriska frågan, vilka sidor är det inför provet.

Läsanvisningar inför prov på psykologiska perspektiv

39 Kognitiv Psykologi

–          Avslutade Freud och lögnaren

 

Kognitiv psykologi (183-188)

–          Påbörjade och introducerade kognitiv psykologi

–          Tanke – känsla – handling s193 – 194

–          Inlärd hjälplöshet (159-160)

–          Kognitiva scheman, automatiska tankar och kognitiva förvrängningar

40 Kognitiv psykologi  (186 – 192)

  1. Forts – automatiska tankar och kognitiva förvrängningar
  2. Attributionsteorin – olika förklaringsstilar

Uppgifter på kapitlet – fall

 

Kognitiv psykologi

–          Fortsätta och avsluta perspektivet

–          Styrkor och svagheter med ett kognitivt perspektiv

41 Kognitiv psykologi

Inför provet

Sista chansen att lämna in lögnaren på it´s learning

–          Övningar, inläsning, frågor..

Kognitiv psykologi

PROV

Annonser

14/2 Ps B: 1

Vi kommer fortsätta  med psykiatri och psykiska sjukdomar. Den 9/3 har vi som bekant prov.

Jag har gjort en läsanvisning Inför prov vt11 Ps B

Kolla gärna planering LIVETS PÅFRESTNINGAR OCH PSYKISK OHÄLSA

Jag tycker vi följer planeringen ganska väl. Jag  inser att det blir svårt att hinna med terapi och behandling på provet, så det kommer vi behandla med en separat uppgift senare.