Sp1d befolkningsfrågor

Såg att jag inte lagt ut instuderingsuppgifterna

.Uppgifter på befolkningsfrågor Sp1d

Annonser

Befolkning Sp1c och Nv2d

Ni har förmodligen genom era arbeten kommit fram till att världen har blivit relativt bättre. Levnadsvillkoren har förbättrats och likaså medellivslängden har ökat i hela världen, vilket gapminder och Hans Rosling tydligt visat. Detta beror på ekonomisk tillväxt och den världsekonomin har femdubblats sedan 1950. Fantastiskt med tillväxt är beroende av konsumtion och produktion, något som tär på världens resurser och vår miljö.

En miljöekonom Tim Jackson har skrivit en bok i ämnet som recenserades  i gårdagens DN.

Vad får detta för konsekvenser? Finns det alternativ till ett tillväxtsamhälle? Vad får det för politiska konsekvenser i sådana fall?

NV2D – Schema för redovisning v 9

REDOVISNING Nv2d Befolkning