Alla Policypapers inför FN-rollspelet på måndag

Policypaper Colombiakonflikten (2)

Policy Paper Syrienkonflikten

Policy Paper Skuldavskrivning

Policy Paper Landminor och Klustervapen

Policy Paper Hållbar utveckling

Annonser

Columbia – en översikt

Konfliktanalys

Gruppen lämnar in en gemensam analys av konflikten. Det gäller inte ert land utan att förstå konfliktområdet.

  1. ni ska ange tre dilemman svårigheter med Colombiafrågan.
  2. Ange orsaker – konsekvenser – och möjliga lösningar.

Gör gemensamt – max två sidor. Färdigt v 46

Översikt

Notera att detta är exempel på ytterligheterna i konflikten, de flesta hamnar någonstans däremellan i sina ställningstaganden. Detta är ett sätt för er att orientera vad gäller Colombia.

E2b Veckoplanering inför rollspelet

Har gjort en veckoplanering till er, den finns även digitalt.

PLANERING FN Rollspel E2b

Ni som sitter i SpecPol om landminor, här är ert material

SPECPOL 2 häfte

PLANERING

29 okt lov 1 lov 2 lov
5 nov INFÖR FN-rollspe

Colombia

8 INFÖR FN-rollspel – förberedelsearbete 9 INFÖR FN-rollspel – Colombia (skriv konfliktanalys)  Se nedan lämna på it´s learning

 

12 nov INFÖR FN-rollspel

Colombia (skriv konfliktanalys)  Se nedan lämna på it´s learning

 

 

15 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna. 16 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.

 

 

19 nov INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna. 22 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna. 23 INFÖR FN-rollspel: Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.

POSITIONSPAPER ÄR FÄRDIGT

 

26 nov INFÖR FN-rollspel: Inläsning av positionspaper – lägg upp strategi för rollspelet

LÄS PÅ I HANDBOK

29 INFÖR FN-rollspel: Inläsning av positionspaper – lägg upp strategi för rollspelet, inledningstal

LÄS PÅ I HANDBOK

30 INFÖR FN-rollspel: Utskotten – seminarie + handledning

 

LÄS PÅ I HANDBOK

3 dec  INFÖR FN-rollspel

–          Regeltest + handledning

6 INFÖR FN-rollspel: Besök Rollspel 7 INFÖR FN-rollspel: Provrollspel
10 dec ROLLSPEL 10/12 -11/!2 13 UTVÄRDERING OCH REFLEKTION 14 UTVÄRDERING OCH REFLEKTION

Instruktioner och planering inför rollspel S2c

FN – ROLLSPEL

Jag har delat ut:

  1. instud colombia
  2. FN S2c
  3. BEDÖMNING ROLLSPEL slutgiltig
Måndag   Onsdag   Fredag
44 29 okt lov lov 2 Lov
45 5 nov FN- Rollspel 7 Colombia 9 Colombia  – konfliktanalys-          its learning
46 12 nov Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.Skriva positionspaper

–          Handledning

14 Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.Skriva positionspaper

–          Handledning

16 Kartlägg ditt land, samla information om konflikten och ditt lands syn på denna.Skriva positionspaper – Handledning
47 19 nov PositionspaperHandledning 21 Kom.gem dag 23 Positionspaper – färdigt
48 26 nov Inläsning av positionspaper – lägg upp strategi för rollspelet 28 Mötesregler – inläsningArbeta med resolutionsutkast

Inledningstal

30 Eventuellt regeltestUtskotten – gruppdiskussion
49 3 dec Provrollspel 5 ROLLSPEL 7 ROLLSPEL
50 10 dec 12 14

Dagens uppgift S2c

Uppgift på internationella relationer

Ni ska arbeta med en stats utrikespolitik och utrikespolitiska – och internationell roll. Utgå från landguiden och globalis för att spara tid.

www.landguiden.se

www.globalis.se

Arbeta i grupper på tre – fyra denna lektion och anteckna var ni kommer fram till och var beredda på att presentera det i små grupper nästa lektion 22/10

BESKRIVNING (muntligt – snabbt 3 minuter)

  1. Vad är det för slags stat och hur det påverkar utrikespolitiken! Är det ett låginkomstland, medelinkomstland, höginkomstland. Demokrati-diktatur, befolkningsstorlek, befolkningssammansättning, eventuella inrikes konflikter som påverkar utrikespolitiken. Småstat, stormakt …
  1. Internationell makt och styrka: Hur stort inflytande har staten. Vilken typ av makt och inflytande har staten militärt –politiskt- ekonomiskt makt. Neutralitet eller ingår de i politiska/ekonomiska samarbeten eller militära allianser.

 

SLUTSATSER – Ni får ut Utrikesdilemman som ni ska arbeta med nästa vecka

  1. Utrikespolitiska mål och medel: Vad har staten för ekonomiska, diplomatiska och militära medel?  Vilka utrikespolitiska mål som välfärds-, säkerhets- och ideologiska mål?

 

  1. Analys: Försök förstå de bakomliggande orsakerna till statens utrikespolitik. Vad är de för överordnade utrikespolitiska- , säkerhetspolitiska- och ekonomiska intressen.

Fundera på vilka länder ni vill vara i FN-rollspelet S2c

LANDFÖRDELNING S2c

Azerbadjan 
Säkerhetsrådet, Unesco, Unctad
 Grekland
Ecofin 2pers, UNESCO
 Guatemala
Säkerhetsrådet, ECOFIN, Specpol 1
 Mexico
UNESCO, UNDP (2delegater)
 Rwanda
Ecofin (2delegater), UNESCO
 Somalia
Ecofin, Unesco, UNDP
 Sydkorea
Specpol 2, UNCTAD (2del)
 Syrien
Ecofin, Specopol 1, UNESCO
 Turkiet
Specpol 1, Specpol2, UNCTAD
 Vitryssland
Specpol 1, Specpol 2 (2delegater)

        Syrienfrågan (säkerhetsrådet)

Skuldavskrivning (ecofin)

Södra Kordofan (sydsudan) (specpol 1)

        Milleniemål: kvinnors utbildning UNESCO

Milleniemål: Halvera fattigdom (UNDP)

Personminor (specpol 2)

Hållbar utveckling (UNCTAD)