S2c – Konfliktanalys på Syrien

Konfliktanalys på Syrien:

Två alternativ: Rapport eller essäprov

 • Rapport: Skriv en konfliktanalys, räknar på max 3sidor (1000 ord). Ha frågorna här nedan som utgångspunkt, ange källor och i synnerhet vad gäller siffror och statistik.
 • Essäprov: Gör en analys med utgångspunkt i landguidens bakgrund, förbered er med utgångspunkt i nedan frågor (men ni får inte ha några anteckningar med er).

Lektioner:

23/9 – arbeta med konfliktanalys – diskussion utifrån faktafrågor

24/5 – Nyhetsredovisning

25/5 – Arbeta själva (Henrik är borta)

28/9 Konfliktanalys

1/10 – inlämning/essäprov enligt skrivschema

2/10 Nyhetsredovisning (

 

Analys av konflikten:

 1. Kartläggning av aktörer:
  1. Vilka nationella och internationella aktörer är inblandade i konflikten?
  2. Beskriv kortfattat de inblandade parterna?
  3. Vilka är deras ledare?
  4. Finns några allierade?
  5. Vilken är deras geografiska bas?
 2. Orsaker till konflikten:
  1. Varför har konflikten uppstått?
  2. Vad vill aktörerna uppnå?
  3. Hur kan konflikten förklaras och förstås?
  4. Gör en kort sammanfattning i några punkter och redogör för hur konflikten utvecklades sen den startade till idag?
 3. Slutsatser och analys
  1. Vilka starka och svaga sidor verkar de inblandade aktörerna ha?
  2. Vilken roll spelar etnicitet, nationalism, religion och naturtillgångar i konflikten? Förklara och analysera?
  3. Finns det några lösningar i sikte? Diskutera också hur konflikten skulle kunna lösas?

 Material:

Globalis, Svenska FN-förbundet: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Syrien

Landguiden (utrikespolitiska institutet) Fördjupning Syrienkonflikten

Säkerhetspolitik.se (Försvaret) http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/

SVT – artikel http://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-flyr-syrierna

NE-http://www.ne.se/v%C3%A4rldens-l%C3%A4nder/landsfakta/syrien

Wikipedia:

 

Dessa kriterier bedömer jag utifrån. Matris på konflikanalys

 

 

 

 

 

Annonser

Inför prov SH B

Jag har satt samman en sammanställning på vad ni ska tänka på medan ni läser på inför provet.

INFÖR PROV PÅ INTERNATIONELL POLITIK

Sedan samlar jag alla bildspelen jag använt:

Aktörer i internationell politik

FN bildspel

Nationalstaten, nationalism, etnicitet

Instudering på boken, tittar även på s 457 fråga 1 – 11

Internationell politik och relationer SH B

19/9 Planering internationell politik

Hej!

Tänkte underlätta inför prov så gjorde jag en planering. Den finns också i word tillsammans med några instuderingsfrågor (Internationell politik och relationer SH B) . Idag kommer jag utgå från ett bildspel om FN : FN bildspel (den kan ändras lite)

Internationell politik och relationer

Vecka MÅNDAG Onsdag
34 UPPROP PRESENTATION
35 INLED MED… Internationell politik – aktörer och reglerPPT + 416 – 436
36 Internationell politik – staten som aktör, suveränitetsprincipen, att erkänna en statPPT + 416 – 436 Internationell politik – staten som aktör, utrikespolitikens mål och medel-          Snabb fördjupning 
37 Internationell politik – Utrikespolitik-          Snabb fördjupning418-422 Internationell politik – Redovisning och diskussion
38 Internationell politik – FN-          Organisation och uppgifter-          Organisation

–          FN-Stadgan

–          Generalförsamlingen

–          Säkerhetsrådet

–          422-425 + bildspel

Internationell politik:FN-          Organisation-          Fredsbevarande styrkor

–          Fattigdomsbekämpning

–          Mänskliga rättigheter

–          Viktiga konventioner

–          Andra internationella organisationer…

–          Framtiden…

422-425

39 Internationell politik – – krig, konflikt och folkrätt-          Övning , fallstudie Internationell politik-          Avsluta fallstudie-          Etnicitet och nationalism

 

40 KU-dag Internationell politik – – etnicitet och nationalism
41 Internationell politikPROV VECKA PROV VECKA (c-blocket)416 – 436 + övrigt material på etnicitet…Genomgångar och Ppt

 

5/9 Samhällskunskap B

Att erkänna en stat – Palestina

Vi diskuterade folkrättsliga och politiska argument för och emot ett svenskt erkännande av Palestina. Läs gärna s 417-422

Artiklar

http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-erkanna-palestina-som-egen-stat

http://www.expressen.se/debatt/1.2546403/jan-bjorklund-och-birgitta-ohlsson-darfor-bor-eu-inte-erkanna-palestina