S2c

Inför provet

Sidorna 393 – 408

Instuderingsfrågor s428 – 429

Sedan så vill jag ha reda på: Vad ni vill jag ska förklara?

Olika PPT på området internationella relationer 

Aktörer i internationell politik ht12

FN bildspel inklusive andra mellanstatliga organisationer

Annonser

19/9 Planering internationell politik

Hej!

Tänkte underlätta inför prov så gjorde jag en planering. Den finns också i word tillsammans med några instuderingsfrågor (Internationell politik och relationer SH B) . Idag kommer jag utgå från ett bildspel om FN : FN bildspel (den kan ändras lite)

Internationell politik och relationer

Vecka MÅNDAG Onsdag
34 UPPROP PRESENTATION
35 INLED MED… Internationell politik – aktörer och reglerPPT + 416 – 436
36 Internationell politik – staten som aktör, suveränitetsprincipen, att erkänna en statPPT + 416 – 436 Internationell politik – staten som aktör, utrikespolitikens mål och medel-          Snabb fördjupning 
37 Internationell politik – Utrikespolitik-          Snabb fördjupning418-422 Internationell politik – Redovisning och diskussion
38 Internationell politik – FN-          Organisation och uppgifter-          Organisation

–          FN-Stadgan

–          Generalförsamlingen

–          Säkerhetsrådet

–          422-425 + bildspel

Internationell politik:FN-          Organisation-          Fredsbevarande styrkor

–          Fattigdomsbekämpning

–          Mänskliga rättigheter

–          Viktiga konventioner

–          Andra internationella organisationer…

–          Framtiden…

422-425

39 Internationell politik – – krig, konflikt och folkrätt-          Övning , fallstudie Internationell politik-          Avsluta fallstudie-          Etnicitet och nationalism

 

40 KU-dag Internationell politik – – etnicitet och nationalism
41 Internationell politikPROV VECKA PROV VECKA (c-blocket)416 – 436 + övrigt material på etnicitet…Genomgångar och Ppt

 

Nyhetsredovisning Nv2d

Sofie Samuelsson och Vananh Nguyen, NV2D

Svenska soldater i Afghanistan skjutna av sina egna

Den sjätte februari förra året stupade löjtnant Gunnar Andersson och kapten Johan Palmlöv med sin tolk i norra Afghanistan.  Till en början trodde man att de två soldaterna skjutits ihjäl av en afghansk polis med god insyn i den svenska styrkans organisation. Detta eftersom endast de två högt uppsatta yrkesofficerarna och deras tolk dödades.

Under den senaste veckan har ny information offentliggjorts. Det visar sig att kulan som dödade Johan Palmlöv och kanske även den som dödade Gunnar Andersson är av svenskt ursprung. På den ena kulan fanns nämligen spår av DNA från Johan Palmlöv.  Detta visar hemligstämplade dokument som bland annat TV4 tagit del av.

Insatsen i Afghanistan har kritiserats då soldaterna som ingick i gruppen inte hade någon bra grundutbildning. Dessutom hade flera steg i utbildningen uteslutits på grund av tidsbrist. Detta kan ha lett till att säkerhetsavståndet på tre meter som ska hållas vid eldgivning inte hölls. Då kan någon av soldaterna ha träffats av sina landsmän.

Diskussionsfrågor:

  • Borde de svenska myndigheterna ha lämnat ut informationen så snart undersökningen var avslutad?
  • Ska man skicka icke-färdigutbildade soldater på uppdrag utomlands när de behövs som förstärkning?

Slutsats:

Vissa saker bör myndigheterna ha rätt att hålla hemligt då de ska få möjlighet att rätta till misstag som gjorts utan allmänhetens inblandning. Och andra sidan så har de anhöriga och andra rätt att få veta vad som verkligen har hänt.

Vi tycker det är viktigt att soldaterna får bästa möjliga utbildning innan de skickas ut i strid. Om de skickas ut så snabbt som möjligt så ökar risken för misstag. Samtidigt måste så klart den civila befolkningen i de utsatta länderna skyddas så gott det går.

Källor:

http://www.expressen.se/nyheter/1.2357445/tv4-kulan-som-dodade-var-svensk

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svenska-officerare-dodade-i-afghanistan_4225291.svd

Klipp från 7:e mars angående SKL:s undersökning av kulan som dödade soldaterna.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/tv4nyheterna?title=soldaternas_dod_myndigheter_visste&videoid=1300248