Breakfast Club – kognitiv psykologi

the-breakfast-club-netflixUppgiften i filformat breakfast-club 

Begrepp-Quizlet

Fem unga killa och tjejer får kvarsittning – alla representerar olika stereotyper. Du ska välja en person och analysera dennes tankar och beteende med utgångspunkt i främst kognitiv psykologi och forskning. Det är inte fel att nyansera och utveckla med utgångspunkt i socialpsykologi och biologisk personlighetspsykologi (läs då i boken om detta).

Att tänka på när du skriver:

Kolla upp mina elevexempel, men tänk på att arbeta efter följande form:

1) Elevexempel Breakfast Club  2) Elevexempel Andrew 3) Elevexempel Claire   4) Elevexempel Brian

  • Inled med kort beskrivning av personen du analyserar
  • Hitta konkreta exempel ur filmen och redogör det utifrån psykologisk teori, begrepp och modeller
  • Förklara och definiera dina begrepp, ta hjälp av Quizly, lärobok och era ordlistor
  • Var tydlig med vad som är dina slutsatser, försök underbygga detta i teori och lärobok. Särskilt bra är om du kan koppla det till psykologisk forskning (läs i lärobok)
  • Ange dina källor
  • Tänk på att du gör ett avslut

Du får en lista på några begrepp som vi gått genom under kursen, ta inte upp alla, utan värdera hur det är relevant för din analys.

begrepp film

Bedömningsmatris

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt för delar av

kognitionspsykologin förklaringar till

mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika  psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras  betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Annonser

Psykologi E2b

Filmanalys: Breakfast Club

Breakfast Club (instruktioner för uppgiften, ska bli färdig veckan efter lovet)

MINNET (ppt,lektion)

Kognitiv psykologi (ppt,lektioner)

Kogntiv psykologi –Kompendium om ni vill komplettera läroboken (nu som PDF, kan vara lättare att skriva ut)

matris psykologi 1 – alla kunskapskrav på psykologi 1

26/4 Uppgift på Hotel Rwanda Sp1d

 

Skäms på er som skubbade!

26/4 Halva klassen saknades

Idag så dök inte halva klassen upp för att ni hade inställda lektioner. Hur som helst är detta inte okej, det värsta är att ni inte tog diskussionen med mig utan bara stack. Skulle ni pratat med mig istället så skulle vi kunnat hitta en lösning istället för att gå bakom ryggen på mig. Det är dålig stil och inte acceptabelt beteende.

Den trogna skaran som dök upp belönas därför med sovmorgon imorgon med giltig frånvaro, medan övriga får ogiltig frånvaro för i eftermiddag och komma imorgon.

27/4 Nytt område internationell politik

Vi inleder arbetsområdet med en filmanalys av Hotell Rwanda, ni väljer ett tema och skriver en analys på ca 2 sidor samt att vi behandlar filmen med ett seminarieum. Vi hinner se halva filmen imorgon och andra halvan nästa vecka.

Instruktioner för filmanalys

Hotell Rwanda filmanalys sp1d

Bakgrunden till folkmordet, mkt fakta och information som jag vill att ni ögna genom inför seminariet

HOTELL RWANDA

Levande historia om folkmordet