Ekonomisk politik ”Roger & Jag”

Uppgifter på filmen

Roger & Jag

Annonser

Befolkning Sp1c och Nv2d

Ni har förmodligen genom era arbeten kommit fram till att världen har blivit relativt bättre. Levnadsvillkoren har förbättrats och likaså medellivslängden har ökat i hela världen, vilket gapminder och Hans Rosling tydligt visat. Detta beror på ekonomisk tillväxt och den världsekonomin har femdubblats sedan 1950. Fantastiskt med tillväxt är beroende av konsumtion och produktion, något som tär på världens resurser och vår miljö.

En miljöekonom Tim Jackson har skrivit en bok i ämnet som recenserades  i gårdagens DN.

Vad får detta för konsekvenser? Finns det alternativ till ett tillväxtsamhälle? Vad får det för politiska konsekvenser i sådana fall?

NV2D – Schema för redovisning v 9

REDOVISNING Nv2d Befolkning

10/2 Nyhetsredovisning IR

Kina en växande ekonomisk stormakt

Grafik på Kinas ekonomiska utveckling

Sophia och Stina

SAMMANFATTNING
Kinas ekonomi har under de senaste åren växt och de har nu gått om ett antal europeiska toppländer såsom Storbritannien, Tyskland och Frankrike. De är nu världens näst största ekonomi.
Men även om ekonomin växer så växer även priserna på livsmedel snabbt. När ekonomin expanderar så är inflation ett problem. Kritiker säger att Kinas valuta är undervärderad av den regeringskontrollerade banken I Kina, vilka kontrollerar yuan för att få en fördel i den internationella marknaden när det gäller export. När de nedvärderar sin valuta så blir deras varor billigare utomlands.
Kina växer snabbare ekonomiskt än USA men Obama välkomnar denna ekonomiska utveckling för att det stärker internationella normer och regler och ökar säkerhet och fred till motsats till att vara en källa till konflikt. Samtidigt, under ett toppmöte har USA skrivit under ett miljardvärt kontrakt med Kina för amerikansk export till Kina, vilket ger hundratusentals nya jobb till USA.
I ett möte bland länderna i Europa så diskuteras den kinesiska modellen i jämförelse med den Europeiska och även Kinas större inflytande på marknaden.

DISKUSSIONSFRÅGOR
– Vilken påverkan kommer Kina att ha på resten av världen? Positiva? Negativa? Kommer Kina bli nästa ekonomiska stormakt?
– Kommer den kinesiska kulturen att påverka andra delar av världen som den amerikanska kulturen?

SLUTSATS
Kina är en stormakt ekonomiskt sätt, men inte ur en demokratisk synvinkel. Kommer detta hålla i längden? Kina växer starkast ekonomiskt.
Kinesiska ekonomin går fram så snabbt och starkt på exportmarknaden och ökar mycket. Europa och USA hamnar i skymundan och hotas –> euron hotas. Bra i konkurrenssyfte eller hot?
USA uppmuntrar Kinas ekonomiska tillväxt men utnyttjar samtidigt Kinas sits för egen vinning för att få fler jobb, i samband med påskrivande av det miljardvärda kontraktet med export från USA till Kina så fick USA hundratusentals nya jobb.

KÄLLOR
artikel – http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12238486
diagram – http://money.cnn.com/news/economy/g20/interactive/
videoklipp – http://svtplay.se/v/2309688/rapport/kina_kor_over_europa