Alla powerpoints samlade till E1b och S1c

Kretsloppet och utbud efterfrågan

BNP mått

Ekonomiska system

Annonser

Att kunna inför prov S1c

Att kunna i samhällsekonomi:

Sidor s167 -177, s 180-188

 

 • Kretsloppet och ekonomins aktörer s 201

 

 • Hur fungerar olika produktionsfaktorer – att beskriva utbytet av olika produktionsfaktorer genom kretsloppet.

 

 • Utbud och efterfrågan – hur sätts priser, elasticitet, efterfråge- och utbudsöverskott.  S169-173 + ppt (utbud & efterfrågan)

 

 • Marknadsmisslyckande och regleringar – hyres- och jordbruksreglering, externa effekter, kollektiva varor s174-175

 

 • Konkurrensformer – monopol, oligopol, kartellbildningar och fri konkurrens s174-175 + ppt (ekonomiska system)

 

 • Ekonomiska system – vad kännetecknar olika ekonomiska system. Vilka svårigheter finns med en helt oreglerad marknadsekonomi? Varför kollapsade planekonomin? S167-168 + ppt (ekonomiska system)

 

 • Bruttonationalprodukten – Vad består BNP av? Varför fungerar det inte som välfärdsmått? 180-188

 

UTGÅR FRÅN PLANERINGEN

 

        Arbetslöshet s189-192

        Hur mäts arbetslöshet?

        Arbetslöshetens samhällsekonomiska och sociala konsekvenser

        Orsaker: Strukturell och konjunkturell arbetslöshet

        Samhällsekonomi – inflation s 197- 198

        Hur mäts inflation

        Vad orsakar inflation

        Inflationens skadeverkningar

Att kunna i samhällsekonomi E1b

Att kunna i samhällsekonomi:

sidor – 308-317, 324-329,330-341

 • Kretsloppet och ekonomins aktörer
 • Hur fungerar olika produktionsfaktorer – att beskriva utbytet av olika produktionsfaktorer genom kretsloppet.
 • Utbud och efterfrågan – hur sätts priser, elasticitet, efterfråge- och utbudsöverskott.
 • Marknadsmisslyckande och regleringar – hyres- och jordbruksreglering
 • Konkurrensformer – monopol, oligopol, kartellbildningar och fri konkurrens (perfekt konkurrens)
 • Ekonomiska system – vad kännetecknar olika ekonomiska system. Vilka svårigheter finns med en helt oreglerad marknadsekonomi? Varför kollapsade planekonomin?
 • Bruttonationalprodukten – Vad består BNP av? Varför är det svårt att använda som välfärdsmått?

24/1 Samhällsekonomi E1b

Hej

Hej för att vi inte ska tappa så mycket lektionstid (vi hade bara en lektion förra veckan) så vill jag att ni läser lite själva när jag är sjuk.  Jag började gå genom om utbud – och efterfrågan förra veckan, när jag krängde jeans. Så fortsätt läsa om det till nästa lektion. Det är då främst sidorna Reflex: 322-329 samt de övningsuppgifter som jag tidigare lagt ut på bloggen. Samhällsekonomi E1b. Gör  uppgiften om TV-apparater (uppgift 2: prisbildning). Så kan vi ta upp den tillsammans och det är inte fel att göra fler uppgifter för att lära sig tolka och förstå diagrammen, som ganska många bruka tycka är lite krångligt till en början.

Hälsningar

/Henrik

24/1 Samhällsekonomi i S1c

Hej

Eftersom jag är sjuk så får ni som läxa att läsa på om hur mekanismerna för utbud- och efterfrågan fungerar. Om detta står det på sidorna S 169 – 173 Uppgifter 5 – 12 i er lärobok. Sedan har jag formulerat fler instuderingsfrågor i häftet/planeringen som ni hitta i föregående inlägg. Jag förväntar mig att ni kan förklara grunderna i detta till nästa lektion.