Analysuppgift: E2b

Analysuppgift: Arbete, sociala frågor och identitet

Med utgångspunkt i ”Äta Sova Dö ska du välja ett tema som du gör en anlysuppgift på och koppla det till ett område på kursen som samhällsekonomi, arbetsmarknad, svensk politik, välfärdsfrågor och individen i samhället. Se teman Analysuppgift

Omfång: Ca 4 sidor

Redovisning: Kort muntlig gruppdiskussion

Bedömning: Se Matris  nedan

Deadline: Klassen bestämmer,  sista veckan i maj

Rapporten ska innehålla:

ž        Introduktion – med en välformulerad och tydligt avgränsad frågeställning

ž        Bakgrund (redogörelse, beskrivning)

  • vad har hänt, vilka regler/lagar och nyckelbegrepp som måste definieras

ž        Analys/utredning: Olika perspektiv som sociala, ideologiska och ekonomiska teorier so9m går tillämpa.., ta upp debatten om frågan (vad har politiker, journalister sagt)

ž      Sammanfattning och avslutning

ž        Sammanfattning och avslutning (dina slutsatser)

ž        Korrekt källförteckning samt referens/notsystem i texten

tisdag onsdag torsdag
13v18 29 apr 30  Introduktion av analysuppgift 1  LOV 2 Analysuppgift
13v19 6 maj 7 Klassbegreppet och klyftor i samhället: genomgång och diskussion 8  Genus och jämställdhet: Genomgång och diskussion 9 LOV
13v20 13 maj 14 Eget arbete+ Etnicitet, rasism, diskriminering, integration och segragretion: 15  Eget arbete Lektion för er som valt ARBETSMARKNAD 16  Eget arbete: Eventuellt genomgång om analys och rapportskrivande
13v21 20 maj 21 Grupphandledning: Klass 22  Grupphandledning: genus 23 Ma2b NP (lediga ?)
13v22 27 maj 28  Grupphandledning: ETNICITET 29 30  Deadline – Rapport lämnas in
13v23 3 jun 4  Redovisning 5  Redovisning 6  Redovisning
13v24 10 jun 11  UTVÄRDERING AV KURS 12 13

ž

Annonser

30/1 samhällskunskap B: Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Lektionsuppgift: ÖVNING UPPGIFT PÅ EKONOMISK POLITIK

Vi tittade på ett klipp från ”Roger och jag” av Michael Moore. Ni fick följande uppgifter på ”arbetslöshet och ekonomisk politik”.

Dessutom så utgår sidorna om valutapolitiks373 – 378  på provet, tänker ta upp dem i anknytning med en uppgift på eurokrisen och europakten efter provet.

ÖVNING UPPGIFT PÅ EKONOMISK POLITIK

Gör dessa frågor till onsdagslektionen (1/2) – förhörs muntligt i smågrupp
1. Vad kan det tänkas finnas för ekonomiska skäl för ”General motors” att lägga ner fabrikerna i Flint?

2. Går det ekonomiskt att argumentera för att nedläggningar av det här slaget inte bara är nödvändigt, utan på lång sikt kan föra något gott med sig? Ta reda på vad som menas med komparativa fördelar (395), är det ett begrepp som går att använda för att motivera flytten av produktionen.

3. Kan något liknade hända i Sverige? Varför? Varför inte? Kolla artikeln ”globalisering däckar Gislaved?” Eller mer aktuellt SAAB i Trollhättan. Vilka likheter och skillnader finns.

Ta hjälp av kapitlet i Reflex om Ekonomisk politik (260-288). Läs i kapitlet om ”kampen om arbetslösheten” (276-280).

4. Vad är det för sorts arbetslöshet som uppstår i Flint? (eller Trollhättan)

5. Vad för metoder beskrivs i boken för att lindra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av hög arbetslöshet?

6. Vad är jämviktsarbetslöshet (nairu)? Philipskurvan gör det besvärligt att föra en expansiv finanspolitik. Hur då?

7. Vilka åtgärder skulle ni själva föreslå i detta fallet? Fundera på vilka svårigheter som kan uppstå?

Utredande frågor – gruppdiskussion på måndag (6/2)
1. I läroboken så kan använda olika ekonomiska – politiska medel för att påverka ekonomin

i) Vad menas med penningpolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
ii) Vad menas med finanspolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
iii) Vad menas med arbetsmarknadspolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
iv) Vilken metod tror ni skulle ha störst effekt för arbetarna på General Motors?

2) Det finns två tunga ekonomiska teoribildningar ”keynesianism” och ”monetarism”(358 – 361, 371 – 372)

a) Vad skulle en keynesian vilja göra åt problemen som uppstår, tror du?

b) Vad skulle monetarist vilja göra åt problemen som uppstår, tror du?

c) Vilken medicin skulle svenska politiska partier som moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet tänkas ordinera? Fundera kring vilka utgångspunkter de gör detta?