Case i kriminologi

54c8e605bf8ec08d2bc1896b

UPPGIFTEN:

Kriminologiskt case som en liten boschyr:

Þ Ni delas in i grupper av era lärare – Se it´s learning

Þ Ni får ut ett rAvslutningscase i kriminologien längre bakgrund om förövaren och de brott denne begått

Þ Detta presenteras muntligt  – 10 minuter

Þ Ni ska agera domare och bestämma en dom och motivera påföljder och brottsrubricering

Þ Ni ska också kalla in olika sakkunniga som får uttala sig i fallet.

Þ Dessa sakkunniga kan på olika sätt representera olika samhällsintressen/perspektiv som polis, kriminologer, akademiker, myndigheter, socialtjänst och muslimiska organisationer.

Tidsplan

21/4—Föreläsning av Marta Kolankiewicz, utifrån sin avhandling ”Anti-Muslim Violence and the Possibility of Justice”
22/4—29/4 3 lektioner till att förbereda era redovisningar

Redovisningar: 5/5, 7/5, 12/5

Annonser

26/4 Samhällskunskap B

Här är lite om programmet framöver

26/4 Bokanalys

28/4 Lektionsbesök

På torsdag får vi besök av Nadia och Kerstin som har gjort praktik i Indien genom Sida. De kommer berätta om sitt projekt där samt  ta upp frågor som rör mat, globalisering, miljö och rättvisefrågor. Det går läsa mer på deras blogg.

http://projektisyd.se/resedagbok/blog5.php

3/5 Inlämning av bokanalys + Lektionbesök

Björn Cinithio från migrationsdomstolen föreläser om svensk migrationspolitik. I samband med detta kommer ett Case delas ut.

5/5 Påbörja Case

10/5 D-dag (eventuellt år 3, redovisa case)

12/5 D-dag

15/5  – 17/5 Redovisningar av Case och seminarieum

GRAFIK SOM VISAR ASYLPROCESSEN – Läs mer på http://www.migrationsverket.se/info/3819.html