S2c – Konfliktanalys på Syrien

Konfliktanalys på Syrien:

Två alternativ: Rapport eller essäprov

 • Rapport: Skriv en konfliktanalys, räknar på max 3sidor (1000 ord). Ha frågorna här nedan som utgångspunkt, ange källor och i synnerhet vad gäller siffror och statistik.
 • Essäprov: Gör en analys med utgångspunkt i landguidens bakgrund, förbered er med utgångspunkt i nedan frågor (men ni får inte ha några anteckningar med er).

Lektioner:

23/9 – arbeta med konfliktanalys – diskussion utifrån faktafrågor

24/5 – Nyhetsredovisning

25/5 – Arbeta själva (Henrik är borta)

28/9 Konfliktanalys

1/10 – inlämning/essäprov enligt skrivschema

2/10 Nyhetsredovisning (

 

Analys av konflikten:

 1. Kartläggning av aktörer:
  1. Vilka nationella och internationella aktörer är inblandade i konflikten?
  2. Beskriv kortfattat de inblandade parterna?
  3. Vilka är deras ledare?
  4. Finns några allierade?
  5. Vilken är deras geografiska bas?
 2. Orsaker till konflikten:
  1. Varför har konflikten uppstått?
  2. Vad vill aktörerna uppnå?
  3. Hur kan konflikten förklaras och förstås?
  4. Gör en kort sammanfattning i några punkter och redogör för hur konflikten utvecklades sen den startade till idag?
 3. Slutsatser och analys
  1. Vilka starka och svaga sidor verkar de inblandade aktörerna ha?
  2. Vilken roll spelar etnicitet, nationalism, religion och naturtillgångar i konflikten? Förklara och analysera?
  3. Finns det några lösningar i sikte? Diskutera också hur konflikten skulle kunna lösas?

 Material:

Globalis, Svenska FN-förbundet: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Syrien

Landguiden (utrikespolitiska institutet) Fördjupning Syrienkonflikten

Säkerhetspolitik.se (Försvaret) http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/

SVT – artikel http://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-flyr-syrierna

NE-http://www.ne.se/v%C3%A4rldens-l%C3%A4nder/landsfakta/syrien

Wikipedia:

 

Dessa kriterier bedömer jag utifrån. Matris på konflikanalys

 

 

 

 

 

Annonser

Prov i samhällsekonomi

Detta ska ni läsa på:

 • Kretsloppet och ekonomins aktörer – Samhällsekonomi E1b m a o kompendiet med planering och instuderingsfrågor

 

 • Hur fungerar olika produktionsfaktorer– att beskriva utbytet av olika produktionsfaktorer genom kretsloppet.- se kompendiet

 

 • Utbud och efterfrågan– hur sätts priser, elasticitet, efterfråge- och utbudsöverskott.  Marknadskrafterna + ppt (utbud & efterfrågan)Kretsloppet och utbud efterfrågan
 • Ekonomiska system – vad kännetecknar olika ekonomiska system. Vilka svårigheter finns med en helt oreglerad marknadsekonomi? Varför kollapsade planekonomin?  ppt (Ekonomiska system)

 

 • Marknadsmisslyckande och regleringar– hyres- och jordbruksreglering, externa effekter, kollektiva varor sSe ppt + Ekonomiska system och när konkurrensen inte fungerar

 

 • Konkurrensformer– monopol, oligopol, kartellbildningar och fri konkurrens  ppt (ekonomiska system) När konkurrensen ….

E1b – Kartlägg de politiska partierna

Kolla först på valfilmer

Kartlägg de politiska partierna

Den här uppgiften ska ge er en kortfattad översikt över vad de politiska partierna tycker och går till val på. Ni ska helst bli färdiga på en lektion. Dessa tre frågor ska ni besvara. Här har ni ettKartläggningsformulär som varje grupp lägger på it´s learning

 1. Ideologiska utgångspunkter: Vad betonar partiet som kärnan i sin politik? Det kan vara sådant som mer valfrihet, ökad trygghet, rättvisare fördelning, hållbar utveckling, välfärd, mänskligare samhälle. Det hittar du troligen lättast där det står vår politik, vår ideologi.

 

 1. Försök hitta några ord/begrepp som de använder återkommande..

 

 1. Ge tre exempel på hur de vill förändra Sverige om de vinner valet (vallöften)?

 

 1. Försök beskriva vad den typiska socialdemokraten, folkpartisten, miljöpartisten o s v tycker. Försök ge en kort förenklad bild.

 

E2b

SAMHÄLLSKUNSKAP

Imorgon startar jag lektionen i P-6 som samhällskunskap, jag kommer tillbaka under andra halvan av lektionen. Ni arbeta med amerikansk politik. Kolla gärna mina länkar i ffg inlägg.

Psykologi Ka26

Till psykologin måste ha elevdatorn för att göra era tester

Länkar USA Valet Samhällskunskap 2

Det Amerikanska statsskicket:

Nyhetsmedier

http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/

 

SVT´s länksamling

http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/sa-foljer-du-usa-valet-pa-natet

 

http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/usa-valet-2012-orden-och-uttrycken-du-bor-kunna

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet2012/

 

 

http://www.dn.se/Stories/stories-nyheter/stories-varlden/presidentvalet-i-usa-2012

 

http://www.dn.se/blogg/usablogg/

 

http://www.svd.se/naringsliv/valet-2008-i-repris-for-amerikanerna_7263781.svd

 

http://www.svd.se/search.do?q=USA+Val+2012

 

 

FOKUS

http://www.fokus.se/2012/09/i-presidentens-skugga/

 

UPI

http://www.ui.se/blog/uibloggen/?t_id=2772

 

Landguiden

www.landguiden.se

 

http://www.globalis.se/

 

Bloggar och diverse

http://www.usaval.se/

 

Martin Gelin

http://www.dn.se/blogg/usablogg/

 

http://klasbergman.com/

 

http://www.amerikaanalys.se/

 

http://www.politicalcompass.org/uselection2012

 

Amerikanska källor

http://www.realclearpolitics.com/?state=nwa

 

http://www.youtube.com/user/politics/elections2012