Inför provet 20e okt psykologi NV

Lite inspiration…

Jag har suttit och satt samman en planering för de sista lektionerna innan vi har prov på psykodynamisk-, inlärnings- och kognitiv psykologi. Jag har också satt samman läsanvisningar där det mycket detaljerat står vad jag kommer fråga på och bedöma på provet. Jag skulle vara tacksamma att ni läser detta innan jag får den obligatoriska frågan, vilka sidor är det inför provet.

Läsanvisningar inför prov på psykologiska perspektiv

39 Kognitiv Psykologi

–          Avslutade Freud och lögnaren – läxför

 

Kognitiv psykologi (183-188)

–          Påbörjade och introducerade kognitiv psykologi

–          Tanke – känsla – handling s193 – 194

–          Inlärd hjälplöshet (159-160)

–          Kognitiva scheman, automatiska tankar och kognitiva förvrängningar

40 Kognitiv psykologi  (186 – 192)

  1. Forts – automatiska tankar och kognitiva förvrängningar
  2. Attributionsteorin – olika förklaringsstilar

Uppgifter på kapitlet – fall

 

Kognitiv psykologi

–          Fortsätta och avsluta perspektivet

–          Styrkor och svagheter med ett kognitivt perspektiv

41 Kognitiv psykologi

–          Uppgift/fall/ Film

Kognitiv psykologi

–          Uppgift/fall/Film

 

42 Repetera inför prov PROV
Annonser

10/3 Terapi och behandling

Nu är vi snart färdiga med hemtentor och prov. Dagens lektion tänkte ägnas åt terapi och behandling. Vi tänker ägna oss åt det här materialet, om man känner sig osäker på de psykologiska perspektiven så rekommenderas att ni försöker friska upp det något.

Materialet vi kommer jobba med:

Jämförelse av perspektiv och terapier Vt11