Socialisation och kön

Detta bildspel kräver JavaScript.

Uppgift 1: Analys av bildmaterialet

Ni har nu tagit bilder på barns leksaker och kläder (se FB-rum) utifrån vad ni själva uppfattar som stereotypa och traditionella könsroller. Fundera utifrån det totala bildmaterialet och svara på frågorna
• Hur är tjejer enligt bildmaterialet? Hur är killar enligt bildmaterialet?
• Vilka ideal går att ana: Hur skall tjejer vara? Hur skall killar vara?
• Vad är respektive kön intresserade av?

Hur väl stämmer detta mönster mer er egna upplevelser och erfarenheter från barndom. Hur påverkar det oss? Var fostras vi till för könsroller? Hur kan detta begränsa både flickor och pojkar?

Uppgift 2: Genusordning

Inom sociologin går det att beskriva manlig och kvinnliga ideal utifrån motsatser visa på hur könsroller konstrueras. Denna modell hittade jag i Rolf Lidskog (2014: s166) Sociologi

Bild1

a) Är listningen rimlig, vill ni lägga till eller ta bort något
b) Går några av leksakerna att förstås utifrån denna kategorisering?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

c) En sådan här uppdelning i manligt och kvinnligt är kopplat till män och kvinnors makt i samhället. Hur då?

Uppgift 3: Socialisation och genus

Sedan är det dags att analysera hur könroller uppstår genom en socialisationsprocess. Använd då följande begrepp (se sidhänvisning) som dina redskap:

 1.  Identitet (35), socialisation (36), agenter (37), primär socialisation (39), social interaktion (40), sekundär socialisation (40), tertiär socialisation (40).
 2. https://sociologiskordlista.wordpress.com/tag/socialisation/
Annonser

Uppsats i sociologi

Det är endel som inte lämnat in er uppsats i tid. Ni som lämnat in kommer få tillbaka sina veckan efter lovet, det har varit en fantastiskt läsning. Jag är ytterst glad över hur hur ni utvecklats och i de flesta fall verkligen gjort något intressant.

Sedan har det kommit till min kännedom att många inte lämnat in för att ni kört fast, det har varit svårt att veta hur ni ska analysera och lägga upp uppsatsen. Därför försöker jag samla mina genomgångar utifrån hur jag formulerade uppgiften.

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet/teoriredogörelse, din definition av klass, syfte, frågeställning)

Här ska ni formulera en frågeställning och en klassdefinition. Tips undvik att formulera allt för självklara frågeställningar såsom ”går det att göra en klassresa?”. Istället vad gör en klassresa möjlig? Försök att inte bara diskutera klassbegreppet utan formulera en tydlig definition. Försök i hög gtrad att ha ett notsystem (not efter varje stycke) eller referens i parentes.

Min ppt Att definiera klass.VT 2015

Intervju och annat material (din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer, föreläsningar eller böcker)

Berätta om er intervju i korthet och vilket material du använt för att göra din analys. Komplettarande material och statistik jag samlat åt er se här (artiklar om klass)

 

Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används)

Här är mina instruktioner för analys i min ppAtt göra en sociologisk analys av en livsberättelse

Tips att försöka hitta olika teman för strukturera analysen. Att underbygga slutsatser i relevant forskning och teori se länken här ovan.

Sammanfattning och avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till med utgångspunkt i ditt syfte och frågeställningar

Visa hur din analys besvarar din frågeställning

Referenser

Ange den i bokstavordning:

Författare/utgivare – Titel – Årtal + eventuell länk

 

Artiklar om klass

Artiklar om klass och klyftor

Texthäfte med instruktioner Här hittar du förutom artiklar alla instruktioner kring uppgiften

De sociala klassernas skilda världar – Maria Oskarsson Göteborgsuniversitet

En grundlig genomgång kring hur olika klasser i Sverige skiljer vad gäller inkomst, hälsa och fritidsintressen. Finns även en genomgång av teori och statistiska kategoriseringar.

Rik tragik ur tidskriftens Arena

Hur klass skildras i populärkulturen, främst hur överklassen (1%) framställs i TV-serier och film

Ur tala om klass, Karin Nielsen och Susann Alakovski (red): Handbok för fattigmansflickor av Karin Nielsen

Pocasten Klassresan

Lena Sohl, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Alla älskar klassresan Magasinet Arena

Artikel med koppling till författarens forskning om klassresor

Dagens nyheter artikelserien ”den nya klassdebatten” Börja exempelvis med denna intervju med sociologen Stefan Svallfors om hur de flesta vet vilken klass de tillhör

Eller denna om det kulturella kapitalets betydelse Vi gick på bio – inte på teater”
Publicerad 2012-06-19 10:19

Aftonbladet: Åsa Lindeborg jämför Carolina Gynning och Linda Rosing

Rosing & Gynning – kvinnor med klass

Blogg: Sociologen Donald Broady definierar Bourdieus nyckelbegrepp som habitus, fält och kapital

Sociologerna: Mat med Klass av sociologerna David Wästerfors

Sydsvenskan: Krönika av Patrik Svenssom om konstvärlden och klass utifrån Pierre Bourdieu

Svenska Dagbladet: Bo Isenberg: Bourdieu avläste det moderna livets hierarkier

Dagens Nyheter: Möjligheternas land av Daniel Lind doktorand i nationalekonomi som jämför den sociala mobilliten i USA och Sverige. Alltså möjligheten till att göra klassresor

Göteborgsposten:”Avståndet mellan barnen i Örgryte och Biskopsgården är ännu större” : Om Janne Josefsson och dokumentären ”på rätt sida älven”

Donald Broady: Kulturens fält 

Sociologiuppsats: Livsberättelse, aktör och struktur

Vad är klass? Begreppet har gått som en röd tråd genom det mesta vi arbetat med under våren. Nu är det dags att göra en djupdykning bland teorier, modeller, begrepp, statistik och observationer. Hur ser du på klassbegreppet idag?  Dessa olika teorier ska ni försöka pröva mot er levnadsberättelse som är basen (empiriskt material) för ert arbete. Sedan kan det vara så att de finns andra faktorer som socialisation, genus, etnicitet och kultur som också har stor relevans för ert arbete. Då tar ni upp det också men klass måste beröras på något sätt.

Arbetet om klass består av ett antal olika delar som är obligatoriska, utöver dessa kan du självklart komplettera med fler artiklar, böcker, observationer eller annat underlag. De saker som ska ingå i arbetet är följande:

 1. Teorikapitel: En teoripresentation av begreppet klass. Ni ska Koppla till Marx, Durkheim, Weber och Bourdieu (Lärobok och häfte från ”sociologiska perspektiv”). Vecka 7-9
 2. Er klassdefinition: Dessutom vill jag att du formulerar en egen definition av klass. Den definition som du själv formulerar ska användas i resten av arbetet. Vecka 9
 3. Er intervju. Du har under hösten genomfört en intervju med en äldre släkting eller bekant
 4. Ett analyskapitel: Där ni pröva och applicera teori på er levnadsberättelse
 5. Statistik. Kommer att delas ut i artiklar eller kan hittas på SCBs sida på nätet.
 6. Inlämning i helhet innan påsk

Samtliga delar ovan kommer vi att jobba med under lektionstid. Efter att alla delar är klara kommer ni att få tid att sätta samman delarna och komplettera med ytterligare information för att det ska bli ett arbete av det hela. Jag tänker mig att slutprodukten ska innehålla dessa delar

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet/teoriredogörelse, din definition av klass, syfte, frågeställning)

Intervju och annat material (din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer, föreläsningar eller böcker)

Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används)

Sammanfattning och avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till med utgångspunkt i ditt syfte och frågeställningar

Referenser

 Lektions- och tidsram:

Här finns ett schema för de lektioner vi har till förfogande, på lektionerna kommer vi varva handledning, diskussion, genomgång och dokumentärer

Sociologiuppsats. S2a alt PdFSociologiuppsats. S2a

Sociologi valbar Sociologiuppsats.IV

 Delmoment

 1. Teorikapitel: En presentation av hur sociologins klassiker Durkheim, Weber, Marx och Pierre Bourdieu såg på klass och samhällsklyftor. Ni utgår från läroboken kapitel 1 – det sociologiska tänkandet och kapitel samt kapitel 5 – klass – ekonomi, arbete och status. Jag kommer även dela ut ett häfte (Engdahl/Larsson ”sociologiska perspektiv”. Lämna ett utkast vecka 9. Er redogörelse kan vara relativt kortfattat (totalt max 2 sidor). Redogör kortfattat men tydligt för nyckelbegrepp och teoretiska utgångspunkter. I analysen finns det mer möjlighet att problematisera teori, begrepp och modeller,
 2. Din definition av klass Ni har fått ett tjockt häfte(Engdahl/Larsson ”sociologiska perpektiv( om hur klassiska sociologer som Marx, Weber och Bourdieu ser på begreppet klass. Lämna ett utkast vecka 10.
  1. Utifrån detta så ska du göra din personliga definition av vad klass är. Det är denna definition av klass som du ska använda, pröva och ompröva i ditt arbete
  2. Jag tänker mig att ni skriver en definition, där du ta upp vilka faktorer (ex ekonomi, yrke, utbildning,socialisation, status, makt) som ger en ens klasstillhörighet.
  3. Sedan får du fundera på om du ska fokusera på orsaker (varför, det bakomliggande, som strukturer i samhället) eller konsekvenser/verkan (orättvisor, beteende, hur påverkas samhället, hur påverkas individen, livsstil)
 3. Arbetet i helhet lämnas innan påsklovet,

 MATRIS

E C A
Teori

BESKRIVER

–           .intervjupersonens berättelse

–           Relevanta beskrivningar av betydande samhällsförhållanden

–           Bakomliggande

 

Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Redogörelser

–           Biografin

–           Redogörelse för teorier och begrepp

–          Att ni förklara orsak och verkan

Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

ANALYS:

Begrepp, teori, modeller

–           Att ni kan använda och pröva/ompröva teorier, begrepp och modeller

–           Att underbygga ”vetenskapligt” era slutsatser

 

 

 

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

 

Metod

–          Att redogöra för intervjun

–           Värdera källor, vad säger dessa källor? Vad kommer de ifrån?

 

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

Argumentation och diskussion

–          Visa på olika förklaringar på klass utifrån ert fall

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

 

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

 

Reflektioner

–          Reflektera kring klass, etnicitet och kön

Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

 

Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

 

Inlämning och redovisning av djupintervju

Kolla gärna instruktionerna från höstlovet här. Inlämning sker på it´s learning och ingen annanstans. Muntlig presentation 1/12 (se nedan)

Bedömning: Instruktioner plus matrisen här nedan…

Skriftlig Inlämning senast på söndag 30/11

-Bör var formulerat som en sammanfattning av personens liv (livshistoria) som innehåller sådant som:
– Uppväxt, föräldrar, syskon
– skola/utbildning
– Fritid
-yrkesliv
– familj

VIKTIGT!
Lyft i några ordagranna citat från intervjun

Intervjukonst

Exempel på hur ett ordagrant citat kan fungera som ett konkret exempel på hur skolan upplevs

Vara noggrann att tidsbestämma berättelsen med årtal
Ange yrken på föräldrar och kärlekar
Muntlig redovisning 1/12
– kort intresseväckande berättelse om personen ni intervjuat
– Gör en koppling med redogörelse till någon teori och begrepp vi tagit upp på kursen

 

Matris på intervju

Att analysera könsroller och socialisation genom barns leksaker och kläder

Uppgift 1: Analys av bildmaterialet

Ni har nu tagit bilder på barns leksaker och kläder (se FB-rum) utifrån vad ni själva uppfattar som stereotypa och traditionella könsroller. Fundera utifrån det totala bildmaterialet och svara på frågorna
• Hur är tjejer enligt bildmaterialet? Hur är killar enligt bildmaterialet?
• Vilka ideal går att ana: Hur skall tjejer vara? Hur skall killar vara?
• Vad är respektive kön intresserade av?

Hur väl stämmer detta mönster mer er egna upplevelser och erfarenheter från barndom. Hur påverkar det oss? Var fostras vi till för könsroller? Hur kan detta begränsa både flickor och pojkar?

Uppgift 2: Genusordning

Inom sociologin går det att beskriva manlig och kvinnliga ideal utifrån motsatser visa på hur könsroller konstrueras. Denna modell hittade jag i Rolf Lidskog (2014: s166) Sociologi

Bild1

a) Är listningen rimlig, vill ni lägga till eller ta bort något
b) Går några av leksakerna att förstås utifrån denna kategorisering?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

c) En sådan här uppdelning i manligt och kvinnligt är kopplat till män och kvinnors makt i samhället. Hur då?

Uppgift 3: Socialisation och genus

Sedan är det dags att analysera hur könroller uppstår genom en socialisationsprocess. Använd då följande begrepp (se sidhänvisning) som dina redskap:

 1.  Identitet (35), socialisation (36), agenter (37), primär socialisation (39), social interaktion (40), sekundär socialisation (40), tertiär socialisation (40).
 2. Vi har främst tagit upp hur två sociologiska teoretiker Erving Goffmans ”jaget och maskerna” och Georg Herbert Mead . Redogör för hur genus kan ha utvecklas och skapat i termerna av dessa båda teorier.
 3. Ordlistan om ni inte minns begreppen
 4. Detta bildspel kräver JavaScript.