Psykologi E2b

Filmanalys: Breakfast Club

Breakfast Club (instruktioner för uppgiften, ska bli färdig veckan efter lovet)

MINNET (ppt,lektion)

Kognitiv psykologi (ppt,lektioner)

Kogntiv psykologi –Kompendium om ni vill komplettera läroboken (nu som PDF, kan vara lättare att skriva ut)

matris psykologi 1 – alla kunskapskrav på psykologi 1

Annonser

Hur du ska förbereda dig inför ”analysen på ondskans psykologi”! S1c

Tips 

Läs sidorna i läroboken noggrant s 48 -55. Gör gärna minnesanteckningar, öva på att analysera ett fall som exempelvis texten om mobbning och nollning eller filmen ”das experiment”.

  • Vilka är de socialpsykologiska orsakerna?
  • Vad blir konsekvenser?
  •  Hur går det att underbygga vetenskapligt? (experiment och forskning på området)
  • Vilka socialpsykologiska begrepp är relevanta att använda?
  • Betygsmatris + anvisningarPlanering ondskans psykologi

Material

Här är mina presentation som jag använt. Den ska gå öppna jag har testat på flera datorer

http://prezi.com/tjrofpey9ksb/social-paverkan-vi-och-dom-basta-versionen/

Jag bifogar även några gamla minnesanteckningar med länkar till youtube.

Den påverkbara människan

Philip Zimbardos föreläsning

se slutet på denna fantastiska föreläsning