3/3 Sp1c migrationsfrågor

 http://svtplay.se/v/2346545/rapport/uppgorelse_om_invandrarpolitiken?cb,a1366518,2,f,-1

Arbeta med följande uppgifter

Instuderingsuppgifter Invandring

Kap 03 Människa och miljö

Annonser