Båten i parken – En introduktion till sociologi

Ni ska läsa artikeln+ läroboken kapitel 1 ”det sociologiska tänkandet” (s 7 -14).

 Följande text är en introduktion till sociologi som hittas i boken ”Båten i parken av Per Månsson (2000). Det är en text som belyser några sociologiska grundbegrepp samt hur sociologerna rör sig mellan olika perspektiv som mikro och makro.

Er uppgift: Att förberedda en gruppdiskussion utifrån texten. Ni ska tillsammans bestämma någon eller några frågeställningar som ni ska diskutera inför mig.

 • På torsdag 3/9 – Läser ni texterna (enskilt)
 • På onsdag 8/9 – delas ni in i seminariegrupper och förbereder en uppgift/diskussionsfråga utifrån texterna
 • På torsdag 9/9– Gruppdiskussion/seminarier (övriga pluggar begreppen här nedan)

Till detta så ska ni arbeta med att lära er några nyckelbegrepp som är viktiga inom sociologin. Använd lärobokens begreppslexikon, båten i parken eller NE/wikipedia.

Kolla min sociologiska ordlista

Samhällsstruktur (sociala strukturer)

Sociala aktörer

Sociala institutioner

Avvikande beteende

Social kontroll

Konsensusteori

konfliktteori

Strukturfunktionalism

Handlingsteori

Makroteori

Mikroteori

Social identitet

Social roll

Kultur

Empiri

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Socialisation

Ta reda på vilka dessa är och vad de har betytt för sociologin.

§  Èmile Durkheim

§  Karl Marx

§  Max Weber

Annonser

Prov i samhällsekonomi

Detta ska ni läsa på:

 • Kretsloppet och ekonomins aktörer – Samhällsekonomi E1b m a o kompendiet med planering och instuderingsfrågor

 

 • Hur fungerar olika produktionsfaktorer– att beskriva utbytet av olika produktionsfaktorer genom kretsloppet.- se kompendiet

 

 • Utbud och efterfrågan– hur sätts priser, elasticitet, efterfråge- och utbudsöverskott.  Marknadskrafterna + ppt (utbud & efterfrågan)Kretsloppet och utbud efterfrågan
 • Ekonomiska system – vad kännetecknar olika ekonomiska system. Vilka svårigheter finns med en helt oreglerad marknadsekonomi? Varför kollapsade planekonomin?  ppt (Ekonomiska system)

 

 • Marknadsmisslyckande och regleringar– hyres- och jordbruksreglering, externa effekter, kollektiva varor sSe ppt + Ekonomiska system och när konkurrensen inte fungerar

 

 • Konkurrensformer– monopol, oligopol, kartellbildningar och fri konkurrens  ppt (ekonomiska system) När konkurrensen ….

Frågor på stress

Ni läser på följande frågor som examineras muntligt 4/6, 5/6 …

Uppgifter på stress

Utgå från läroboken och de länkar, jag har lagt upp här. Dessa frågor examineras muntligt tillsammans med artikeln.

Länk1: Karolinska inst.

Länk 2: Vårdguiden

 1. Förklara skillnaden mellan positiv och negativ stress. Förklara detta dels den biologiska skillnaden (stresshormoner) och dels den psykologiska (känslan) skillnaden mellan positiv och negativ stress.
 1. Stress är ett sort samhällsproblem resonera utifrån psykologiska termer hur du som individ kan hantera stressen i ditt liv? Koppla till coping!
 1. Förklara varför det i Lenas fall föreligger större risk än i Frasses fall att drabbas av negativ stress och i sin förlängning utbrändhet/utmattningsdepression. Tänkbara begrepp som du kan använda är olika stressorer, stresshanteringsstrategier, sambandet mellan egenkontroll och krav, utbrändhetens faser, manligt och kvinnliga villkor. Skilj på det individuella(psykologiska) och samhällsfaktorer (sociala orsaker) .

Lena 33år och är undersköterska på halvtid på ett äldreboende och har ett vikariat. Hon är ensamstående med två småbarn. Hon är engagerad i jobbet, men på senare tid har det gjorts organisatoriska förändringar som ger Lena mindre tid till patientkontakt, enformigare arbetsuppgifter och allt mindre tid till raster. När Lena inte jobba så ska hon hinna ta hand om sina småbarn fyra år och ett år, först på kvällen kan hon koppla av framför TVn och några glas lådvin.

Frasse år 47 år och gift med Erika som han har två barn i övre tonåren. Frasse jobbar på sin egen reklambyrå. Han arbetar i allmänhet 65 timmar i veckan, men två gånger om året kan han ta två längre semester i Thailand med familjen under jul och påsk (visserligen tvingas ungarna skolka från skolan, men det får man ta). Han gillar sitt kreativa och spännande jobb, på sin fritid tränar Frasse och är mycket filmintresserad.

 1. Företaget företaget har stora problem med att de anställda bli sjukskrivna p g a allehanda stress symtom. Du anlitas som konsult. Var skulle du söka förklaringarna till de många sjukskrivningarna och varför just dessa? Vad skulle du föreslå för åtgärder för att minska stressen.

Stresshantering

Hantera stressen!

Denna uppgift är tänkt att dels hjälpa er att öka känslan av kontroll över era liv och dels förstå stressen ur psykologiska perspektiv (biologiskt, kognitivt framförallt).

1. Vad gör dig stressad?
Fundera över i vilka situationer som du upplever stress. Varför blir du stressad?
Hur märker du att du är stressade i dessa situationer? Fundera både över kroppsliga och psykiska symtom.

2. Vad kan du göra för att hantera stressen?

Utgå ifrån:

a. Lundgren s.226 ff
b. http://www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/Stress/Stress-Vad-man-kan-gora-sjalv-/
c. http://www.sundkurs.se/sjalvhjalp/slide/module/sjalvhjalp_stress/halsoeffekter-av-stress
d. http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TCS.htm (men akta er något för denna sida för här finns mycket information)

3. Formulera en konkret strategi som du kan prova under ett antal veckors tid. Tanken är att du ska använda strategin för att minska din stress.

4. Testa strategin (skriv ner, eller tala in, korta loggar om hur det går så blir det lättare för dig att se ifall det funkar eller inte)

5. Muntlig examination

Case i kriminologi

54c8e605bf8ec08d2bc1896b

UPPGIFTEN:

Kriminologiskt case som en liten boschyr:

Þ Ni delas in i grupper av era lärare – Se it´s learning

Þ Ni får ut ett rAvslutningscase i kriminologien längre bakgrund om förövaren och de brott denne begått

Þ Detta presenteras muntligt  – 10 minuter

Þ Ni ska agera domare och bestämma en dom och motivera påföljder och brottsrubricering

Þ Ni ska också kalla in olika sakkunniga som får uttala sig i fallet.

Þ Dessa sakkunniga kan på olika sätt representera olika samhällsintressen/perspektiv som polis, kriminologer, akademiker, myndigheter, socialtjänst och muslimiska organisationer.

Tidsplan

21/4—Föreläsning av Marta Kolankiewicz, utifrån sin avhandling ”Anti-Muslim Violence and the Possibility of Justice”
22/4—29/4 3 lektioner till att förbereda era redovisningar

Redovisningar: 5/5, 7/5, 12/5

Vad händer i hjärnan?

Biologisk psykologi: Snabbfördjupning

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ni ska göra en ”snabbfördjupning” på biologisk psykologi genom att studera vad som händer i den mänskliga hjärnan.

Ni arbetar i grupper på ca 4 personer och ska kortfattat och enkelt förklara (utgå från bildspelet) vad som händer i hjärnan vid olika situationer (som lottas ut)?

Redovisning på torsdag nästa vecka (23/4)

Frågor att ta reda på:

 • Vilka delar i hjärnan blir aktiverade?
 • Vad heter dessa delar?
 • Vilka funktioner har dessa delar av hjärnan?
 • Vad är en signalsubstans? Vilka hormoner och signalsubstanser aktiveras? Vilken funktion har det?
 • SLUTLIGEN: Hur påverkar detta olika psykologiska funktioner som exempelvis minne, perception, känslor, humör, motivation, personlighet, tankar o s v
Vad händer i hjärnan när du blir kär? Vad händer i hjärnan när har ångest?
Vad händer i hjärnan om du blir berusad av alkohol? Vad händer i hjärnan hos haschtomten?
Vad händer i hjärnan när du sover? Vad händer i hjärnan hos den som blir dement?
Vad händer i hjärnan när man äter socker Vad händer i hjärnan när man dricker kaffe?

Uppgift på ”individen i samhället”

Bästa Beatrice – gruppdiskussion

Ni ska läsa in följande artiklar från dagens nyheter: Bästa Betrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och ”Jonas, min vän” av Jasenko Selimovic:

Uppgift: Läs de båda artiklarna enskild medans jag har lägessamtal. Nästa vecka delas ni in i grupper och får tillsammans formulera diskussionsfrågor och förbereda gruppdiskussionen.

På tisdag kommer jag gruppera er i diskussionsgrupper som tillsammans formulera diskussionsfrågor/frågeställningar.

Fredag den 17/4 (seminarier)

Onsdag den 23/4 (seminarier)

Hur går det till: (läs mer om metoden r)

 1. En ordförande fördela ordet inom gruppen
 2. Alla ska få chans att komma tals
 3. Ni väljer en diskussionsfråga som ni tillsammans behandlar o s v

Vad jag vill att ni ska visa med er diskussion? (jag kommer främst lyssna och ta minnesanteckningar på er aktivitet)

 • Att visa på olika faktorer (ekonomiska, politiska, sociala, kulturella) som kan ha betydelse för era diskussionsfrågor
 • Att kunna koppla begrepp, teori och modeller (Lärobok: Kap. 2)
 • Att underbygga detta med fakta och konkreta exempel från artiklar och lärobok (kap 2: individen i samhället)
 • Att i diskussionen lyssnar och tar till ser vad era kamrater har att säga

TÄNK PÅ: Att försöka använda läroboken för att utveckla era frågor. Jag sammanställde vissa begrepp som tas upp i kapitlet.

Begrepp
–          Aktörer, institutioner, strukturer

–          Makt, maktresurser

–          Mångkultur, kultur, socialisering

–         Diskriminering och segregering

–          Normer, kategorier och maktordning

–          Klass, kön, sexualitet, etnicitet

–          stereotyper

–          Etnicitet, nationalitet, medborgarskap

–  etniska grupper

–          Integrering och assimilering

–          Intersektionalitet

Min Powerpoint:

Detta bildspel kräver JavaScript.