Ekonomisk politik E2b

UR KURSPLANEN

INFÖR PROV I EKONOMISK POLITIK

Målet i kursplanenNationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
Kriteriet för AEleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar mednyanserade omdömen andras ståndpunkter. 

PLANERING ,med sidhänvisningar

S 345-355, 358-367,371-372

EK POL SH 2

Ekonomiska politiska mål och medel för att uppnå dem

◦      Tillväxt, inflation, sysselsättning, export och import

◦      Målkonflikter i ekonomisk politik

Konjunkturbildspelet

 

Ekonomisk tillväxt och tillväxtfaktorer

◦      BNP-begreppet, vad ger tillväxt, tillväxtfaktorer, arbetskraftintensiv produktion och kapitalintensiv produktion

 

Konjunkturer

◦      Förstå skillnaden mellan låg- och högkonjunkturen vad gäller efterfrågan, inflation, sysselsättning och produktion.

◦      Förstå varför inte konjunkturläget är för evigt.

 konj, tillväxt

 

Inflation och arbetslöshet

◦      Inflationens orsaker: efterfrågeinflation, kostnadsinflation, importerad inflation, inflation ”via sedelpressarna”

◦      Inflationens konsekvenser på ekonomin, hushållen och samhället

◦      Olika slags arbetslöshet: konjunkturarbetslöshet, strukturarbetslöshet, säsongsarbetslöshet, friktionsarbetslöshet, deltidsarbetslöshet.

◦      Arbetslöshetens konsekvenser på ekonomin, hushållen och samhället

  • Arbetsmarknadspolitik -utbildning, bidrag och förmedling av jobb

 

Finanspolitik och penningpolitik

◦      Att under- och överbalansera budgeten, multiplikatoreffekten, finanspolitikens svårigheter och hinder

◦      Budgetunderskott och överskott

◦      Hur bekämpas inflation och konjunkturarbetslöshet

◦      Penningpolitik: riksbanken, riksbankens oberoende, reporänta

Lektion 3 finanspolitik

 

Ekonomiska teorier

◦      Klassisk ekonomisk teori, Keynes och monetarismen

◦      Philipskurvan, naturlig arbetslöshet (Nairu)

Philipskurvan

Ekonomiska perspektiv

Keynes & Moneteraism

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s